Skip to main content
King County logo

Vào mùa xuân này, cả hai tuyến xe buýt sẽ phải di chuyển từ đường 23rd Avenue S tới Martin Luther King Jr. Way S giữa đường S Jackson và Rainier Avenue S (xem bản đồ). Việc di chuyển sẽ kéo dài khoảng một năm trong khi Sở Giao Thông Vận Tải Seattle thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm củng cố độ an toàn và tăng cường lưu thông trên đường 23rd Avenue S.

Cả hai tuyến sẽ duy trì chất lượng phục vụ như hiện tại trong suốt thời gian di chuyển. Điều đó có nghĩa là xe buýt sẽ đến với tần suất như hiện tại vào cùng khung giờ trong ngày.

Chi tiết bên dưới

Di chuyển tuyến xe buýt

  • Do không có dây cáp treo trên đường Martin Luther King Jr. Way S, tất cả các dịch vụ phía nam của đường E Jefferson sẽ sử dụng xe buýt chạy bằng diesel bắt đầu vào thứ 7, ngày 10 tháng Ba. Vào các ngày trong tuần, người đi trên tuyến số 4 sẽ phải chuyển tuyến giữa xe buýt chạy bằng cáp treo điện thông thường và xe buýt trung chuyển chạy bằng diesel tại đường E Jefferson. Vào cuối tuần, xe buýt chạy bằng diesel sẽ hoạt động trên cả tuyến số 4, vì vậy sẽ không cần phải chuyển xe ở đường E Jefferson.

    Cả dịch vụ cuối tuần và dịch vụ trung chuyển trong tuần sẽ sử dụng các xe buýt Metro lớn chạy bằng dầu diesel và có trang bị cho người khuyết tật.

  • Khi bắt đầu thi công nâng cấp trên đường 23rd Avenue S, tuyến số 4 sẽ chuyển đến đường Martin Luther King Jr. Way S. Sau khi di chuyển, xe buýt trung chuyển sẽ không còn phục vụ khu đường 23rd Avenue S và Judkins Park nữa (giữa đường S Dearborn và đường S Judkins).
  • Tuyến số 48 sẽ hoạt động trên đường 23rd Avenue S cho đến khi phải di chuyển đến đường Martin Luther King Jr. Way S theo yêu cầu của việc nâng cấp.

Seattle sẽ bắt đầu việc xây dựng vào mùa xuân này để cải thiện độ an toàn và tăng cường lưu thông dọc theo đường 23rd Avenue S giữa đường S Jackson và Rainier Avenue S. Công việc sẽ bao gồm việc tráng lại nhựa đường, nâng cấp tiện ích, cải thiện vỉa hè và các hoạt động khác.

Để biết thêm thông tin về dự án này, hãy truy cập trang Cải Thiện Hành Lang Đường 23rd Avenue   (Sở Giao Thông Vận Tải Seattle).

Liên hệ với chúng tôi

Tristan Cook, King County Metro Transit
Gửi email cho Tristan
Hoặc gọi số 206-263-9785


Translation disclaimer