Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, dịch vụ Ride2 West Seattle và Ride2 Eastgate đã hoàn tất thời gian thí điểm một năm.

Ride2 West Seattle là dịch vụ đưa đón theo yêu cầu để chuyên chở hành khách đến và về từ trạm xe buýt tại Alaska Junction hoặc Bến Taxi Nước tại Công Viên Seacrest. Ride2 Eastgate là dịch vụ đưa đón theo yêu cầu để chuyên chở hành khách đến và về từ bãi đậu xe Park & Ride ở Eastgate. Mục đích của hai dự án thí điểm một năm này là để tìm hiểu về các phương tiện kết nối nhiều người hơn với dịch vu xe buýt hay Taxi Nước đồng thời giảm thiểu nhu cầu lái và đậu xe ở Công Viên Seacrest hay bên lề đường khu phố.

Sau khi đánh giá kết quả thí điểm, King County Metro và các đối tác trong thời gian thí điểm đã quyết định chấm dứt cả hai dịch vụ này. Kinh nghiệm rút được từ dự án thí điểm Ride2 West Seattle sẽ giúp King County Metro tiếp tục cải thiện các chương trình và dịch vụ giao thông. Chúng tôi rất cám ơn các hành khách Ride2 đã dùng thử dịch vụ thí điểm mới mẻ này.

Đọc bài thông cáo báo chí để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc thì vui lòng điền vào phiếu góp ý trực tuyến dành cho hành khách hoặc gọi số 206-553-3000.

Ride2 West Seattle: Có dịch vụ khác để thay thế không?

Truy cập trang lập kế hoạch đi lại King County Metro Trip Planner để tìm các phương tiện khác có thể chuyên chở quý vị đi đến và về từ Taxi Nước hay các chuyến xe buýt tại Alaska Junction.

Được chuyên chở đi đến và về từ Taxi Nước:

Được chuyên chở đi đến và về từ Alaska Junction:

Ride2 Eastgate: Có dịch vụ khác để thay thế không?

Truy cập trang lập kế hoạch đi lại King County Metro Trip Planner để tìm các phương tiện khác có thể chuyên chở quý vị đi đến và về từ bãi đậu xe Park & Ride tại Eastgate.

Các tuyến xe buýt dưới đây phục vụ khu vực dịch vụ của Ride2 Eastgate:


Translation disclaimer