Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Presidents Day.  
King County logo


Dhammaan xayawaanka la soo helay kama wada iman meel la yaqaan qariiradeeda. Ka raadi liiskeena xayawaanka la soo helay haddii aadan weli ka helin waxii aad ka raadineysay halkan.

Qadka Macluumaadka Xayawaanka
206-296-7387

TTY Relay 711