Skip to main content
King County logo

Vi-rút Corona Mới

Vi-rút Corona Mới

Loại vi-rút corona mới (2019-nCoV) là một chủng vi-rút chỉ mới lây lan từ người sang người từ tháng 12 năm 2019. Các chuyên gia y tế lo ngại vì còn rất nhiều điều chưa biết về loại vi-rút mới này và nó có khả năng gây bệnh nặng và viêm phổi ở một số người.

www.kingcounty.gov/ncov

The King County Access to Baby and Child Dentistry program (ABCD) focuses on preventive and restorative dental care for Medicaid-eligible children.