Skip to main content
King County logo

Bộ Y tế Tiểu bang Washington (DOH) xác định việc phân phối thuốc chích ngừa cho tiểu bang của chúng tôi và khả năng hội đủ điều kiện để chích ngừa theo từng giai đoạn. Quận King hiện đang ở Giai đoạn 1a và Giai đoạn 1b, Cấp 1 của tiểu bang để phân phối chích ngừa.

CẬP NHẬT (ngày 1 tháng 3): Các địa điểm chích ngừa Cộng đồng Kent và Auburn của Y tế Công cộng đã mở rộng tính đủ điều kiện để bao gồm cả người lớn từ 65 tuổi trở lên. Xem phần Cách chủng ngừa bên dưới để biết chi tiết cuộc hẹn.

Hỗ trợ qua điện thoại có sẵn

Nếu bạn cần thông dịch ngôn ngữ hoặc không thể sử dụng công cụ Công cụ tìm pha trực tuyến, các đường dây nóng sau sẽ khả dụng:

 • Đường dây nóng Hỗ trợ COVID-19 của Bang WA: 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816 (sau đó nhấn phím #), 6 giờ sáng - 10 giờ tối Thứ Hai, 6 giờ sáng - 6 giờ chiều (Thứ Ba - Chủ Nhật)
 • Tổng đài COVID-19 của Quận King: 206-477-3977, 8 giờ sáng - 7 giờ tối

Để giải thích ngôn ngữ, hãy nói ngôn ngữ ưa thích của bạn khi được kết nối

Thông tin về cách tiêm chủng được cập nhật thường xuyên. Chúng tôi cố gắng dịch các thông tin nhanh nhất có thể, nhưng vì thời gian có hạn nên việc dịch và đăng thông tin lên trang web có thể bị chậm trễ. Cảm ơn và mong quý vị thông cảm.

Quý vị có thể xem các thông tin mới nhất bằng tiếng Anh tại kingcounty.gov/vaccine.

Kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2021, Bộ Y tế Tiểu Bang Washington đã mở phân phối thuốc chích ngừa thông qua Giai đoạn 1b1.

Sự chích ngừa sẵn sàng để dùng cho các nhóm được liệt kê dưới đây bất kể tình trạng bảo hiểm, quốc tịch hoặc nhập cư. Quý vị sẽ không được lập hóa đơn hoặc tính phí khi chích ngừa. Thuốc chích sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí sự chích ngừa sẽ được chi trả cho những người không có bảo hiểm.

Chích ngừa hiện đang được mở cho những người:

 • Đủ điều kiện cho Giai đoạn 1a:tất cả công nhân có nguy cơ mắc phải hoặc lây truyền COVID-19 trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe; nhân viên cơ sở chăm sóc dài hạn và người dân; và các trợ lý chăm sóc và sức khỏe tại nhà.
 • Đủ điều kiện cho Giai đoạn 1b1::
  • Từ 65 tuổi trở lên
  • Từ 50 tuổi trở lên nếu họ sống trong một gia đình có từ hai thế hệ trở lên sinh sống, (chẳng hạn như một người lớn tuổi và một đứa cháu) và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
   • Không thể sống độc lập và nhận được sự hỗ trợ từ người thân hoặc người chăm sóc (được trả lương hoặc không được trả lương) hoặc người làm việc bên ngoài gia đình
   • Sống với và chăm sóc một đứa trẻ nhỏ, giống như ông bà với một đứa cháu.

Không đủ điều kiện trong giai đoạn này:

 • Người dưới 50 tuổi
 • Một người từ 50 tuổi trở lên chăm sóc bạn đời hoặc bạn bè
 • Một người lớn tuổi có thể sống độc lập và đang chăm sóc họ hàng / con cái của họ.

Tìm hiểu thêm về các kế hoạch phân phối thuốc chích ngừacủa Tiểu Bang Washington.

Xác nhận hội đủ điều kiện của Giai đoạn 1a hoặc 1b1

Phase Finder là một công cụ trực tuyến của Bộ Y tế Bang Washington (DOH), đặt một loạt câu hỏi để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận chích ngừa COVID-19 ngay bây giờ hay không. Nếu quý vị chưa đủ điều kiện, quý vị có thể đăng ký để được thông báo khi quý vị đủ điều kiện nhận chích ngừa.

Sự chích ngừa sẵn sàng để dùng cho những cá nhân đủ điều kiện bất kể tình trạng bảo hiểm, quốc tịch hoặc nhập cư. Quý vị sẽ không được lập hóa đơn hoặc tính phí khi chích ngừa. Thuốc chích ngừa sẽ được Medicare, Medicaid và hầu hết các bảo hiểm tư nhân chi trả, và chi phí chích ngừa sẽ được chi trả cho những người không có bảo hiểm.

Lên lịch cho cuộc hẹn

Nguồn cung cấp thuốc chích ngừa và các cuộc hẹn khám hiện đang bị hạn chế. Quý vị có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc lên lịch các cuộc hẹn chích ngừa do nhu cầu cao. Việc chích ngừa sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các nhà cung cấp nhận được nhiều liều hơn và các điểm chích ngừa có số lượng gia tăng.

 • Sự Chọn Lựa 1: Gọi cho văn phòng bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Quý Vị để xem liệu họ có lên lịch hẹn để chích thuốc chích ngừa hay không.

 • Sự Chọn Lựa 2: Công cụ tìm giai đoạn của Tiểu bang Washington có thể xác nhận tính đủ điều kiện của quý vị và cung cấp cho quý vị danh sách các địa điểm chích ngừa. www.FindYourPhaseWA.org

 • Sự Chọn Lựa 3: Nếu quý vị cần thông dịch hoặc không thể sử dụng Công cụ tìm giai đoạn trực tuyến và không có ai hỗ trợ. Vui lòng gọi điện thoại Đường Dây Hỗ trợ COVID-19 của Bang Washington: tại số 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816, sau đó nhấn #. Giờ làm việc từ Thứ Hai, 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Ba đến Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của tiểu bang từ 6 giờ sáng đến 6 giờ. Hãy yêu ngôn ngữ của quý vị khi được kết nối. Hỗ trợ qua điện thoại cũng có sẵn từ Trung tâm Y tế Công cộng COVID-19 tại số 206-477-3977, 8 giờ sáng - 7 giờ tối.

 • Sự Chọn Lựa 4: tham khảo các địa điểm chích ngừa của Bộ Y tế Tiểu Bang Washington liệt kê trong Bang Washington được sắp xếp theo quận. [Trang Mạng bằng Tiếng Anh]

 • Sự Chọn Lựa 5: Chích ngừa cho người lớn tuổi ở phía nam Quận King:

  Trong khi nguồn cung cấp thuốc chích rất hạn chế, Y tế Công cộng đang đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho những người lớn tuổi sống ở các khu vực phía nam Quận King có nhiều ca COVID-19 nhất.

  Chúng tôi đang cung cấp các điểm tiêm chủng số lượng lớn với hai địa điểm ở Auburn và Kent để chích ngừa cho những người từ 65 tuổi trở lên, người lớn cần chăm sóc tại nhà và người chăm sóc / người chăm sóc tại nhà của họ. Các nhóm khác sẽ có thể sắp xếp các cuộc hẹn tại những địa điểm này khi nguồn cung cấp thuốc chích ngừa tăng lên.

  Tại thời điểm này, cư dân của Quận King phía nam sống trong các khu vực có số trường hợp COVID-19 cao nhất là những người:

  • Tuổi từ 65 trở lên (MỚI tính đến ngày 1 tháng 3) HOẶC
  • Một người chăm sóc hoặc nhân viên chăm sóc tại nhà chăm sóc một người từ 50 tuổi trở lên không thể sống độc lập. Người chăm sóc hoặc nhân viên chăm sóc tại nhà đủ điều kiện làm nhân viên trong cơ sở chăm sóc sức khỏe và không cần phải từ 50 tuổi trở lên. Lưu ý: Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không đủ điều kiện để chủng ngừa. HOẶC
  • Các nhóm cụ thể từ 50 tuổi trở lên sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ (hai thế hệ trở lên) và là:
   • Không thể sống độc lập và nhận được sự chăm sóc từ người chăm sóc, người thân, người chăm sóc tại nhà hoặc người làm việc bên ngoài gia đình.
   • Sống với VÀ chăm sóc họ hàng (ví dụ bao gồm chăm sóc cháu nội, cháu gái hoặc cháu trai. Điều này không bao gồm việc cha mẹ sống với con của họ.)

  Những người đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí được liệt kê ở trên có thể đăng ký và làm hẹn tại: www.covidvaccine.kingcounty.gov. Lưu ý: đăng ký này hiện chỉ có bằng tiếng Anh. Gọi cho Đường dây Hỗ trợ COVID-19 của tiểu bang Washington theo số 1-800-525-0127 hoặc 1-888-856-5816, sau đó nhấn # để được trợ giúp đăng ký qua điện thoại. Làm việc từ Thứ Hai, 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, Thứ Ba - Chủ Nhật, 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Hỗ trợ qua điện thoại cũng có sẵn từ Trung tâm Y tế Công cộng COVID-19 tại số 206-477-3977, 8 giờ sáng - 7 giờ tối. Hãy yêu ngôn ngữ của quý vị khi được kết nối.

  Lái Xe vô chích ngừa COVID-19 tại Auburn (Hiện đang phục vụ người lớn tuổi và những người chăm sóc có nguy cơ cao nhất):
  Địa Điểm: Khu GSA Complex, 2701 C St. SW Auburn, WA 98001
  Truy cập: Chỉ theo hẹn *. Trang web chỉ lái qua. Xe hoặc phương tiện yêu cầu. ADA có thể truy cập. Thực hiện theo các dấu hiệu khi đến. ASL và thông dịch có sẵn tại chổ. *Vui lòng không gọi cho GSA để hỏi về các cuộc hẹn chích ngừa. Quý vị sẽ được dẫn đến các nguồn hỗ trợ được liệt kê ở trên.

  Chích ngừa COVID-19 ở Kent (Hiện đang phục vụ người lớn tuổi và những người chăm sóc có nguy cơ cao nhất):
  Địa Điểm: Trung tâm ShoWare, 625 W James St, Kent, WA 98032
  Truy cập: Chỉ theo hẹn. Đỗ xe, đi xe đạp, đi bộ hoặc xe, hoặc đến bằng phương tiện xe công cộng và vào tòa nhà. ADA và người đi xe lăn. ASL và thông dịch có sẵn tại chổ.

Quý Vị sẽ cần mang theo:

 • Giấy tờ tùy thân có ngày sinh: tiểu bang, bộ lạc hoặc ID do liên bang cấp. Hóa đơn hoặc bảng sao kê ngân hàng có tên và địa chỉ của bạn cũng có thể được sử dụng. ID nhân viên có thể được sử dụng nếu bạn đủ điều kiện Giai đoạn 1a.
 • Xác nhận tính đủ điều kiện
  • Nếu quý vị làm hẹn và xác nhận đủ điều kiện qua công cụ tìm giai đoạn, nhớ in ra và mang theo hoặc có thể xem trên điện thoại di động.
  • Đối với những người đủ điều kiện theo Giai đoạn 1a, thư chứng từ từ chủ nhân của quý vị cũng có thể được sử dụng thay cho xác nhận của công cụ tìm giai đoạn. Thư tín dụng phải bao gồm tên của nhân viên và tuyên bố xác minh rằng các nguyên tắc về hội đủ điều kiện Giai đoạn 1a được đáp ứng theo quy định của Bộ Y tế Tiểu Bang Washington.
  • Nếu quý vị đã đăng ký qua www.covidvaccine.kingcounty.gov, thì không cần xác nhận thêm.
 • Mặc áo tay ngắn hoặc ống tay rộng dễ xắn lên để quý vị có thể chích ngừa ở bắp tay.

Tờ rơi: Những Khuyến nghị của Public Health (Y Tế Công Cộng): Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 (PDF)


Lên lịch hẹn cho liều thứ hai

Khi quý vị đến nơi để tiêm vắc-xin, quý vị hãy làm hẹn cho liều thứ hai. Quý vị nên tiêm liều thứ hai 21 ngày (Pfizer-BioNTech) hoặc 28 ngày (Moderna) sau liều đầu tiên. Liều thứ hai sẽ bảo vệ quý vị hoàn toàn khỏi vi-rút.

Đăng ký cho V-safe

Centers for Disease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh, CDC) đã tạo ra một công cụ, V-safe, để giám sát độ an toàn của vắc-xin. V-safe là một công cụ dựa trên điện thoại thông minh sử dụng tin nhắn văn bản và khảo sát trực tuyến để cung cấp các thông tin đăng ký sức khỏe được cá nhân sau khi Quý Vị chích ngừa COVID-19. Quý Vị có thể nhanh chóng báo cho CDC biết nếu Quý Vị có bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi chích ngừa COVID-19. CDC có thể liên hệ với Quý Vị để biết thêm thông tin. V-safe cũng sẽ nhắc Quý Vị chích liều thuốc chích ngừa COVID-19 thứ hai, nếu cần.

Tiếp tục tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa COVID-19

Vắc-xin sẽ giúp quý vị chống lại nhiễm khuẩn ở mức độ cao nhất, nhưng khả năng bảo vệ không phải là 100%. Ngoài ra, chúng tôi vẫn chưa biết vắc-xin sẽ ngăn chặn sự lây lan tốt như thế nào. Điều đó có nghĩa là một người đã được tiêm chủng vẫn có thể bị nhiễm bệnh — ngay cả khi họ không có các triệu chứng, người này vẫn có thể lây COVID-19 cho người khác. Các nghiên cứu đang được tiến hành để trả lời câu hỏi này.

Ngay cả sau khi đã được tiêm vắc-xin, hãy bảo vệ những người khác bằng cách tiếp tục đeo khẩu trang, hạn chế các hoạt động trong nhà khi ở ngoài, tránh xa đám đông trong nhà, giữ thời gian tiếp xúc với những người khác thật ngắn và khoảng cách thật xa, tăng thông gió trong nhà và thường xuyên rửa tay.

Nếu quý vị đã có tiếp xúc với một người bị nhiễm COVID-19, ngay cả khi quý vị đã được tiêm vắc-xin, quý vị vẫn cần phải kiểm dịch theo các quy trình của Public Health (Sở Y Tế Công Cộng).

Trong khi các chuyên gia vẫn đang tìm hiểu thêm về khả năng bảo vệ mà vắc-xin COVID-19 mang lại trong thử nghiệm thực tế, việc chúng ta tiếp tục tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa COVID-19 sẽ giúp chấm dứt đại dịch này.

Tờ rơi: Người lớn tuổi ở Quận King có thể chích ngừa COVID-19 như thế nào (PDF)


Ai đủ điều kiện?

Tất cả người lớn tuổi ở tiểu bang Washington trên 65 tuổi đều đủ điều kiện nhận thuốc chích ngừa COVID-19. Những người từ 50 tuổi trở lên sống trong các hộ gia đình nhiều thế hệ cũng đủ điều kiện nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định. Do nguồn cung thuốc chích ngừa hạn chế, không phải ai cũng có thể tiếp cận ngay với thuốc chích ngừa. Việc tiếp cận sẽ cải thiện khi nguồn cung tăng lên và các nhà cung cấp ở Quận King nhận được nhiều liều hơn.


Hiện nay có thể chích ngừa ở đâu?

 • Cơ sở Chăm sóc Dài hạn, cư dân của các viện dưỡng lão, hỗ trợ sống và một số cơ sở chăm sóc dài hạn khác đang nhận thuốc chích ngừa tại chỗ thông qua quan hệ đối tác quốc gia với các chuỗi nhà thuốc.

 • Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe, bao gồm bác sĩ, bệnh viện và phòng khám cộng đồng, là cách chính mà hầu hết người lớn tuổi ở Quận King sẽ được chích ngừa.

 • Các Đội Chích Ngừa Di Động, được điều phối bởi Y Tế Công Cộng và Sở Cứu Hỏa địaphương đang tiếp cận những người lớn tuổi có nguy cơ cao nhất, bao gồm cả những người sống trong các Ngôi nhà Gia đình dành cho Người lớn.

 • Nơi chích ngừa với số lượng lớn, được điều phối bởi Y tế Công cộng, đang tiếp cận các nhóm ở phía nam Quận King có tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 cao hơn, bao gồm cả người lớn tuổi, và những người không thể sống độc lập và những người chăm sóc của họ.


Sắp có

Tiệm Thuốc Tây: Cũng giống như chích phòng cúm tại tiệm thuốc địa phương của Quý Vị, nhiều chuỗi tiệm thuốc tây - bao gồm cả cửa hàng tạp hóa - sẽ sớm cung cấp các cuộc hẹn chích ngừa COVID-19.

Phòng Khám Trổi Lên: Các địa điểm ăn uống, trung tâm Cao Niên, và các tổ chức dựa trên đức tin là những ví dụ nơi các phòng khám trổi lên đang được lên kế hoạch, ngay khi có đủ liều.

Chích ngừa tại nhà sẽ là một lựa chọn cho người lớn tuổi tại nhà: Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà có thể cung cấp các loại thuốc chích ngừa này.