Skip to main content
King County logo

Bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 26 tháng 6, tất cả cư dân tiểu bang Washington được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi ở khu vực công cộng ngoài trời hoặc trong nhà. Khẩu trang có thể là một mặt nạ, một vài lớp vải được buộc phía sau đầu, khăn rằn/khăn tay lớn in hoa (bandanas), hoặc khăn quàng che miệng và mũi của quý vị.

Các cá nhân có thể không đeo khẩu trang trong một số trường hợp:

  • Những người có điều kiện y tế nào đó hoặc có khả năng khác biệt không bắt buộc phải đeo khẩu trang.
  • Trẻ em dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang.
  • Trong khi giao tiếp với người bị điếc hoặc lãng tai.
  • Tháo khẩu trang để ăn hoặc uống tại nhà hàng. – xin vui lòng giữ khoảng cách 6 feet (1.8 mét)
  • Trong khi ngoài trời ở các khu vực công cộng (với điều kiện phải duy trì khoảng cách 6 feet từ những người không phải là thành viên trong gia đình).

Không tuân theo án lệnh có thể dẫn đến một tội nhẹ và phạt số tiền từ $25 lến tới $100 và/hoặc lên đến 90 ngày trong nhà tù của quận.

Liên lạc với thành phố của quý vị để lấy được khẩu trang. Các khu vực chưa hợp nhất có thể phân phối khẩu trang thông qua các hội đồng khu vực, các tổ chức cộng đồng địa phương, và các tổ chức tín ngưỡng địa phương.

Nếu quý vị có thắc mắc về những gì đang xảy ra ở Washington, vui lòng gọi cho Đường Dây Nóng WA COVID-19 từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Thứ Hai - Thứ Sáu, và 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều Thứ Bảy - Chủ Nhật tại số 1-800-525-0127bấm #. Hỗ trợ ngôn ngữ có sẵn.