Skip to main content
King County logo

Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) ayaa go'aamisa qaybinta talaalka gobalkeena (websaytka wuxuu ku qoranyahay Ingiriis keliya)  iyo u-qalmitaanka Marxaladaha tallaalka. King County waxay hadda ku jirtaa  phase 1a iyo Phase 1b, Tier 1 ee gobolka si loogu qaybiyo tallaalka.

Lacusboneysiiyey (Maarso 1): Goobaha Tallaalka Bulshada ee Kent iyo Auburn ayaa ballaariyay u-qalmitaanka si loogu daro dadka waaweyn ee jira 65 iyo wixii ka weyn. Eeg qaybta 'sida loo helo tallaalka' ee hoos ku xusan si aad u hesho faahfaahinta ballanta.

Caawinta Taleefanka Waa La Heli Karaa

Haddii aad u baahan tahay tarjumaad luqadeed ama aadan isticmaali karin aaladda onlineka ee phase finkder, khadadka soo socda ayaa la heli karaa:

 • Khadka telefoonka Caawinta Gobolka WA ee COVID-19: 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816 (ka dib riix #), 6am - 10pm Isniinta, 6am - 6pm (Talaado - Axad)
 • King County COVID-19 Xarunta Wicitaanka: 206-477-3977, 8am - 7pm

Hadii aad rabto Turjumada luqadda, sheeg luqadda aad doorbideyso markad ad khadka ku xirantahay.

Yaa heli kara tallaalka hadda

Laga bilaabo Janaayo 18, 2021, Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington waxay furtay qaybinta tallaalka iyada oo loo marayo Phase 1b1.

Tallaalka ayaa loo heli karaa kooxaha hoos ku taxan iyada oo aan loo eegin caymiska, muwaadinnimada, ama xaaladda soogalootinimada. Wax lacag ah lagaa qaadi maayo ama lagugu soo dallaci maayo oo tallaalka ku saabsan. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkuna wuxuu dabooli doonaa dadka aan caymiska lahayn.

Warbixin ku saabsan sida joogtada ah cusboonaysiiska sida talaalka loo helo. Waxaan ku shaqeyneyna sida loo heli laha cusbooneysiiska oo turjuman oo sida ugu dhaqsahaha badan, lakin waxa jiri kara dib u dhac ay ugu wacan tahay turjumada iyo ku soo bandhigida bogga. Waad ku mahadsan dulqaad kaaga.፡

Cusbooneysiiska ugu dambeyey iminkadan waa English kingcounty.gov/vaccine.

Laga bilaabo Janaayo 18, 2021, Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington waxay furtay qaybinta tallaalka iyada oo loo marayo Phase 1b1.

Tallaalka ayaa loo heli karaa kooxaha hoos ku taxan iyada oo aan loo eegin caymiska, muwaadinnimada, ama xaaladda soogalootinimada. Wax lacag ah lagaa qaadi maayo laguguna soo dallaci maayo oo tallaal ku saabsan. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkuna wuxuu dabooli doonaa dadka aan caymiska lahayn.

Tallaalku wuxuu hadda u furan yahay dadka:

 • Wejiga 1a wu uqalmaa: (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya) dhammaan shaqaalaha halista ugu jira helitaanka ama gudbinta COVID ee goobaha daryeelka caafimaadka; shaqaalaha xarunta daryeelka muddada-dheer iyo deggeneyaasha; iyo caawiyeyaasha caafimaadka iyo daryeelka guriga.

 • U qalmaa Phaseha 1b1:
  • Da'da 65 sano iyo ka weyn
  • Kuwa Da'doodu tahay 50 ama ka weyn haddii ay ku nool yihiin guri ay ku nool yihiin laba fac ama ka badan, (sida waayeel iyo ilmaha looyahay awoow/ayey), oo buuxiya shuruudahaas:
   • Ma noolaan karo si madaxbanaan wuxuuna ka heli karaa taageero qaraabo ama daryeel bixiye (mushaar ama mushaar la'aan) ama qof ka shaqeeya banaanka guriga
   • Wuxuu la nool yahay oo daryeelaa ilmaha yar, sida waalid weyn oo leh cunug awoow/ayeey loo yahay.

Uma qalmin wejigan:

 • Qof kayar 50 sano
 • Qof 50 jir ah ama ka weyn oo daryeela lammaane ama saaxiib
 • Qof weyn oo waayeel ah oo awood u leh inuu si madaxbanaan u noolaado oo daryeelo qaraabadooda / carruurtooda.

Ka baro wax badan oo ku saabsan Washintonqorshayaasha qaybinta tallaalka. (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya)

Xaqiiji u-qalmitaanka tallaalka

Phase Finder (websaydhkan waa ingiiris keliya ) waa aalad khadka tooska ah laga isticmaalo kana socota Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) oo ku weydiinaysa su'aalo tiro badan si loo hubiyo haddii aad u-qalanto tallaalka COVID-19 hadda. Haddii aadan weli xaq u lahayn, waad iska diiwaan gelin kartaa si laguu ogeysiiyo markii aad xaq u yeelato tallaalka.

Tallaalka ayaa loo heli karaa shaqsiyaadka u qalma iyada oo aan loo eegin caymiska, muwaadinnimada, ama xaaladda soogalootinimada. Wax lacag ah lagaa qaadi maayo laguguna soo dallaci maayo oo tallaal ku saabsan. Tallaalka waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkuna wuxuu dabooli doonaa dadka aan caymiska lahayn.

Ballan Sameeso

Fadlan ogow, hadda sahayda tallaalka iyo ballamaha labaduba way xadidan yihiin. Waxaad la kulmi kartaa dib u dhac waayo mugga aad u sarreeya ee weydiimaha. Tani way fududaan doontaa marka bixiyeyaashu ay helaan qiyaaso badan oo tallaal ah iyo goobo tallaal oo mug weyn leh marka la furo.

 • Xulashada 1aad: Wac xafiiska dhakhtarkaaga ama daryeel caafimaad bixiyaha si aad u ogaato haddii ay leeyihiin ballamo tallaal oo la heli karo.

 • Xulashada 2aad: Aalada onlineka Phase Finder ee Gobolka Washington wuxuu xaqiijin karaa u-qalmitaankaaga wuxuuna ku siin karaa liisyada goobyaha suurtogalka ah ee tallaalka: www.FindYourPhaseWA.org (websaydhkan waa ingiriis keliya)

 • Xulashada 3aad: Haddii aad u baahan tahay tarjumaad luqadeed ama aadan isticmaali karin aaladda onlineka ee phase finder, wac Khadka Washington ee COVID-19 Assistance Hotline: Garaac 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816, ka dibna riix #. Waxaa la heli karaa Isniinta, 6 a.m ilaa 10 p.m Talaadada-Axadda, iyo maalmaha ciidaha la ilaaliyo (websaytka wuxuu ku qoranyahay Ingiriis keliya) 6 a.m. ilaa 6 p.m. Turjubaanka luuqada sheeg luqadda aad doorbideyso marka aad ku xiran tahay. Sidoo kale caawimaad taleefoon waxad ka heli karaa Xarunta Wicitaanka Caafimaadka Dadweynaha COVID-19 206-477-3977, 8 am-7 pm.

 • Xulashada 4aad: Booqo liiska Waaxda Caafimaadka ee Washington ee goobaha tallaalka ee gobolka Washington (websaydhka waa Ingiriis keliya), oo ay abaabushay degmada.

 • Xulashada 5aad: Talaalka dadka waa weeyn ee joga koonfurta King County:

  In kasta oo sahayda tallaalku ay aad u kooban yihiin, haddana Caafimaadka Dadweynaha King County wuxuu hubinayaa in sinnaan loo helo waayeelada ku nool aagagga koonfurta King county ee leh xaaladaha ugu badan ee COVID-19.

  Waxaan bixinaynaa goobo tallaal oo mug leh oo leh laba goobood oo ku yaal Auburn iyo Kent si aan u tallaalno dadka jira 65 sano iyo ka weyn, dadka waaweyn ee waayeelka ah ee u baahan daryeelka guriga, iyo daryeel bixiyayaal / daryeelayaasha guriga. Kooxo dheeri ah ayaa awoodi doona inay balamaha ka qabsadaan goobahan maaddaama saadka tallaalku sii kordhayo.

  Waqtigaan, diiwaangelintu waxay u furan tahay dadka deggan koonfurta King County ku nool meelaha oo leh tirada ugu badan ee kiisaska COVID-19 kuwaas oo ah:
  • Da'da 65 iyo wixii ka weyn (Waa cusubyahy laga bilaabo 1da Maarso) AMA
  • Daryeel bixiye ama shaqaale daryeel guri oo daryeelaya qof 50 jir ah ama ka weyn oo aan si madax-bannaan u noolaan karin. Daryeel bixiyaha ama shaqaalaha daryeelka guriga ayaa uqalma shaqaale ahaan goob daryeel caafimaad umana baahna inuu noqdo 50 ama ka weyn Xusuusin: Caruurta iyo dhalinyarada ka yar 18 sano xaq uma laha talaalka.AMA
  • Kooxo cayiman oo dad ah oo 50 jir ah iyo wixii ka weyn oo ku nool qoysas faracyo badan leh (laba facood ama ka badan) waxayna kala yihiin:
   • Aan awoodin inuu si madax-bannaan u noolaado oo uu daryeel ka helo daryeel bixiye, qaraabo, daryeel bixiye guri ama qof ka shaqeeya meel ka baxsan guriga..
   • La noolaanshaha IYO daryeelka qaraabada (tusaalooyinka waxaa ka mid ah daryeelka ayeeyo, abti ama abti. Tani kuma jiraan dadka waaweyn ee awooda inay si madax-bannaan u noolaadaan oo ay daryeelayaan carruurtooda.)

  Kuwa buuxiya mid ama in ka badan shuruudaha kor lagu xusay waxay iska diiwaan gelin karaan ballan:

  www.covidvaccine.kingcounty.gov (websaytka waa ingririis keliya ) Xusuusin: diiwaangelintani waxay hadda ku qoran tahay Ingiriis oo keliya. Wac Washington ee COVID-19 Assistance Hotline: 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816, ka dibna riix # si aad uga caawiso diiwaangelinta telefoonka. Waxaa la heli karaa Isniinta, 6a.m ilaa 10 p.m, Talaado - Axad, 6 a.m ilaa 6 p.m. sidoo kale caawimaaad taleefoon waxaa laga heli karaa Xarunta Wicitaanka Caafimaadka Bulshada COVID-19 206-477-3977, 8 am-7 pm. Luqad ahaan, tarjumaadda sheeg luqadda aad doorbideyso marka aad ku xiran tahay.

  Goobta Tallaalka COVID-19 ee Auburn Drive-through (Hadda waxay u adeegtaa dadka waaweyn iyo daryeelayaasha halista ugu badan leh):
  GSA Complex, 2701 C St. SW, Auburn, WA 98001
  Access: Ballan oo kaliya*. Goobta keliya ee drive throughga. Baabuur ama gaari loo baahan yahay. ADA la heli karo. Raac calaamadaha imaatinka. ASL iyo turjumaad luqadeed ayaa laga heli karaa goobta. *Fadlan ha wicin GSA si aad wax uga weydiiso ballamaha tallaalka. Waxaa lagugu jiheyn doonaa ilaha kor ku xusan.

  Goobta Talaalka COVID-19 ee Kent ((Hadda waxay u adeegtaa dadka waaweyn iyo daryeelayaasha halista ugu badan leh):
  ShoWare Center, 625 W James St, Kent, WA 98032
  Access: Ballan oo kaliya. Baarkinka, Baaskiil, socod ama gaari, ama ku imow transit oo dhismaha gal. ADA iyo kursiga curyaamiinta oo la heli karo ASL iyo tarjumaad luqadeed ayaa laga heli karaa goobta.

Waxaad u baahntahay inaad horay usoo qaadatid:

 • Aqoonsiga taariikhda dhalashada: gobolka, qabiilka, ama aqoonsi ay soo saartay federaalka. Biil ama ogeysiis bangi oo leh magacaaga iyo cinwaankaaga sidoo kale waa la isticmaali karaa. Aqoonsiga Shaqaalaha waa la isticmaali karaa haddii aad xaq u leedahay Phase 1a.
 • Xaqiijinta u-qalmitaanka:
  • Haddii aad jadwalkaaga u qorshaysay adiga oo maraya Phase finder, keen pageka xaqiijinta u-qalmitaanka phase finder, oo lagu daabacay ama laga arki karo aaladda moobaylka.
  • Kuwa u-qalma sida ku cad phase 1a, warqad foojar ah oo ka socota loo-shaqeeyahaaga sidoo kale waa loo isticmaali karaa halkii laga heli lahaa xaqiijinta phase finderka. Waraaqaha foojarka waa inay ku jiraan magaca shaqaalaha iyo qoraal caddeyn u ah in wajiyada u-qalmitaanka phase 1a loo fuliyay sida ay qeexday Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington..
  • Haddii aad iska diiwaangelisay iyada oo loo marayo covidvaccine.kingcounty.gov, looma baahna xaqiijin dheeraad ah.
 • Xidho gacmo-gaaban ama gacmo-furan oo si fudud isu rogi kara si aad uga tallaasho cududdaada sare.

Flyer: Talooyinka Saraakiisha Caafimaadka: Talaalka COVID-19 Kaddib (PDF)


Ballan labaad sameesoa

Markaad joogto ballanta tallaalkaaga, ballan ka sameyso qiyaasta labaad ee tallaalka. Waa inaad qaadataa talaalkaada labaad 21 maalmood (Pfizer-BioNTech) ama 28 maalmood (Moderna) kadib talaalka koowaad kadib. Qiyaasta labaad waxay ka bixin doontaa difaac buuxa fayraska.

Saxiix u samee V-safe

Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) waxay abuureen aalad, V-safe (Bogan wuxuu ku qoran yahay English keliya), si loola socdo badbaadada tallaalka. V-safe waa aalad ku saleysan taleefannada casriga ah oo adeegsata farriimaha qoraalka iyo sahaminta websaydhka si ay u bixiso baaritaanno caafimaad oo shakhsi ahaaneed ka dib markaad hesho tallaalka COVID-19. Si dhakhso leh ayaad ugu sheegi kartaa CDC haddii aad leedahay waxyeellooyin soo raaca ka dib qaadashada tallaalka COVID-19. CDC ayaa kula socon doonta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. V-safe waxay sidoo kale ku xasuusin doontaa inaad hesho talaalkaada labaad ee tallaalka COVID-19, haddii loo baahdo.

Sii wad dhammaan taxaddarrada COVID-19

Tallaalku wuxuu ku siin doonaa difaac heer sare ah oo ka hortagga infekshinka, laakiin ka kahortaggiisu ma ahan 100%. Sidoo kale, weli ma ogin sida wanaagsan ee tallaalku uga hortago dadka inay faafiyaan fayraska. Taasi waxay ka dhigan tahay inay suurtagal tahay in qof la tallaalay uu ku dhici karo cudurka-xitaa haddii uusan bukin waa suurtagal inuu weli ku faafiyo dadka kale COVID-19. Daraasado ayaa socda si looga jawaabo su'aashan.

Xitaa tallaalka ka dib, ka ilaali kuwa kale adoo sii wadaya xirashada maaskarada Waaxda, yaree howlaha gudaha ka baxsan, iska ilaali meelaha dadka badan iskugu imaaanayan, xadid la dhaqanka xiriiryada aad la leedahay dadka kale, ha koobnaadaan oo kala fogee, hagaajinta hawo-qaadashada guriga, oo dhaq gacmahaaga.

Haddii aad la kulantay qof qaba COVID-19, xitaa haddii aad is tallaashay, weli waxaad u baahan doontaa inaad Raacdo Karantiilka Habmaamuska caafimaadka dadwaynaha.

In kasta oo khubaradu ay wax badan ka bartaan ka-hortagga ay tallaallada COVID-19 ku bixiyaan xaaladaha nolosha dhabta ah, haddana sii wadidda adeegsiga dhammaan taxaddarrada COVID-19 ayaa gacan ka geysan doonta joojinta cudurkan faafistiisa.

Flyer: Sidee dadka waayeelka ah ee ku nool King County ay u heli karaan tallaalka COVID-19 (PDF)


Ayaa u qalma?

Dhammaan dadka waaweyn ee ku nool gobolka Washington ee ka weyn da'da 65 waxay xaq u leeyihiin inay helaan tallaalka COVID-19. Dadka 50 jirka ah ama ka weyn ee ku nool qoysaska ajaanibta ah ayaa waliba xaq u leh haddii ay buuxiyaan shuruudaha qaarkood. Sababtoo ah helitaanka tallaalka oo kooban, qof walbaa awoodi maayo inuu helo tallaal isla markaaba. Gaaritaanku wuu sii fiicnaan doonaa kolba haddii sahaydu sii korodho oo bixiyeyaasha ku yaal King County ay helaan qiyaaso badan.


Halkee laga heli karaa tallaallada hadda?

 • Xarumaha Daryeelka Muddada-dheer, dadka deggan guryaha dadka lagu xannaaneeyo, nolol caawimaad leh iyo qaar kale oo ka mid ah xarumaha daryeelka muddada-dheer ayaa qaata tallaalka goobta iyadoo loo marayo iskaashi qaran iyo silsilado farmashiye.

 • Nidaamyada Daryeelka Caafimaadka, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta, isbitaalada, iyo rugaha caafimaad ee bulshada, ayaa ah habka ugu muhiimsan ee inta badan dadka waaweyn ee ku nool King County ay u heli karaan tallaal.

 • Kooxaha Tallaalka Guurguura, oo ay iska kaashanayaan Caafimaadka Dadweynaha iyo Waaxyada Dabka ee deegaanka ayaa gaaraya dadka waaweyn ee ugu halista badan, oo ay ku jiraan kuwa ku nool Guryaha Qoyska ee Dadka Waaweyn.

 • Goobaha Tallaalka Volume-ka sareeya, oo ay isku dubariday Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha, ayaa waxay gaarayaan kooxo ku sugan koonfurta King County oo leh heerar sare oo isbitaal dhigid iyo geeri ka timaadda COVID-19, oo ay ku jiraan dadka waaweyn iyo shakhsiyaadka aan madax-bannaanida u noolaan karin, iyo daryeelayaashooda.

Goor dhaw soo socda

Farmashiyada: Sida tallaalka hargabka ee farmashiyaha xaafaddaada, silsilado badan oo farmashiyeyaal ah - oo ay ku jiraan dukaammada cuntada - ayaa dhawaan heli doona ballamaha tallaalka COVID-19.

Rugta Caafimaadka-kumeelgarka: Goobaha cuntada, xarumaha waaweyn, iyo ururada diinta ku saleysan ayaa tusaale u ah halka lagu qorsheynayo rugaha caafimaad ee pop-up, isla marka la helo qiyaaso.

Talaalka Guriga Gudihiisa ayaa u noqon doona ikhtiyaar dadka waawayn ee guriga ku soo booqda: Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee la oggol yahay oo ku soo booqda guriga dhexdiisa ayaa bixin kara tallaaladan.