Skip to main content
King County logo

Ole Matãgaluega ole Soifua Malõlõina, e fuafuaina le tufatufaga o tui puipuia ile tatou sitete ma tulaga mo e e agava'a mo tui i vãega. O le Itûmãlõ a King County o lo'o iai nei ile sitete ile Vãega 1a male Vãega 1b, Tulaga 1 mo le tufatufaina o tui puipuia.

FA'AFOUINA (Mati 1): Ua fa'alauteleina le avanoa sa fa'atapula'aina mo tui puipuia i le Nofo'aga a le Matãgaluega a le Soifua Malõlõina i Kent ma Auburn, ua aofia ai e ua 65 tausaga ma e ua matutua atu. Va'ai ane pe fa'apefea ona fai se tui puipuia ma auili'iliga ile vaega oi lalo ane mo avanoa fa'atalosagaina.

E maua avanoa mo fesoasoani ile telefoni.

A e mana'omiaina se fa'aliliu 'upu mo se fa'aliliu gagana, pe afai ete le mafai ona fa'aaogãina vãega o 'au upega tafa'ilagi, o lo'o avanoa laina fa'apitoa ete mulimuli ai pei ona saunia lalo ifo o lenei fa'aaliga.

 • Laina fa'apitoa mo fesoasoani ile COVID-19 ile Sitete o Uosigitone: 1-800-525-0127 po'o 1-888-856-5816 (o'omi #), 6am-10pm Aso Gafua, 6am-6pm (Aso Lua – Aso Sa)
 • Ofisa o vala'auga a le Itûmãlõ o King County mo le COVID-19: 206-477-3977, 8am-7am

Mo le fa'aliliuina ole gagana, fa'ailoa lou gagana ete mana'omiaina ete feso'ota'i ai.

O fa'amatalaga e fa'atatau i le ofoina atu o le tui o le a fa'afouina i taimi uma. O lo'o matou galulue nei e fa'afouina fa'aliliuga fa'avavevave, ae o le a i ai se fa'atuai ona o le taimi e mana'omia ai le fa'aliliuga ma tu'uina atu i luga o upega tafa'ilagi. Fa'afetai lava mo lou onosa'i.

O fa'afouga fou lata mai i le fa'aPeretania e maua i le kingcounty.gov/vaccine.

Amata mai ia Ianuari 18, 2021, O le Matãgaluega ole Soifua Malõlõina o ile Sitete o Uosigitone, na tatalaina le tufatufaina o tui puipuia e ala atu lea ile Vãega 1b1.

Ua avanoa tui puipuia mo fa’alapotopotoga ua vaevaeina i Vãega ua lisi atu e tusa lava pe leai se inisiua, pepa fa’amaonia (sitiseni), po’o tulaga femalaga’iga. E te le totogia po’o le totogiina mo tui. O tui puipuia o le a totogiina e le pepa ma’i o le (Medicare ma Medicaid) ae maise inisiua tuma'oti, ma le tau o tui puipuia mo tagata e leai ni inisiua.

Ua mafai ona faia tui puipuia mo tagata i tulaga nei:

 • Agavaa mole Phase 1a: tagata faigaluega uma o lo’o ono lamatia ile mauaina po’o le pesia ai latou mai le COVID-19 ile si’omaga ole Soifua Malõlõina; Tausiga tumau ile falema’i o tagata faigaluega ma tagata nonofo tumau ile falema’i; ma le soifua malõlõina ile fale ma e fesoasoani.
 • Agavaa mo le Phase 1b1::
  • Tagata ua 65 tausaga ma sili atu
  • Tagata ua 50 tausaga ma sili atu pe afai e nonofo faatasi ma nisi e eseese auga tupulaga, (pei ose tagata matua mase[grandchild] tamatiti ose tama a lau tama) e maua uma nei agavaa:
   • Ele mafai ona nofo toatasi ma e tausi ese tagata ole aiga poo se tausi mai
   • E tausi se tamaiti laititi, pei ole tagata matua e nofo faatasi ma lana (grandchild) tamaititi tausi.

Ele agavaa mo le phase lea:

 • Se tasi e lei atoa lona 50 tausaga
 • Se tasi ua 50 tausaga pe matua atu ae o loo tausia se paaga poo se uo
 • Ose tagata maua e mafai ona nofo toatasi ae o loo tausi seisi pei ose aiga/tamaiti.

Saili mo nisi faamatalaga e uiga ile Uosigitone fuafuaga mole tufatufaina ole tui puipuia..

Fa'amaonia le agava'a mo le tui puipuia

Vãega ua Mauaina (Phase Finder) ose 'au upega faigaluega ua maua iluga ole laina po'o le tafa'ilagi mai le Matãgaluega ole Soifua Malõlõina (DOH) o lo'o fa'afesili i ni fesili se tele ina ia sa'ili ai lou agava'a ile tui puipuia ole COVID-19 ile taimi nei. A fa'apea ete le'i agava'a ile taimi nei, e te mafai ona e saini e logoina ai oe pe a o'o ile taimi o lou agava'a.

E avanoa le tui puipuia mo tagata agava'a e tusa lava pe leai se inisiua, pepa fa'amaonia (sitiseni), po'o tulaga femalaga'iga. E te le totogia po'o le totogiina mo tui. O tui puipuia o le a totogiina e le pepa ma'i o le (Medicare ma Medicaid) ae maise inisiua tuma'oti, ma le tau o tui puipuia mo tagata e leai ni inisiua.

Faatulaga se aso mo lau appointment

O sapalai o tui puipuia ma avanoa fa'atulagaina ua fa'atapula'aina ile taimi nei. Masalo e tuai ona o lo'o tele lava ni talosaga o lo'o iai nei mo tui puipuia. Ole a faigofie pe a tatalaina nisi Nofo'aga e faia ai tui puipuia pe a maua mai nisi tui e fa'asiliga e fa'aaogãina mo isi Nofo'aga.

 • Filifiliga 1: Vala'au le ofisa o lau foma'i po'o lou foma'i fa'apitoa pe iai se avanoa fa'atulagaina mo tui puipuia.

 • Filifiliga 2: Vãega ua mauaina (Phase Finder) iluga ole a'upega tafa'ilagi e mafai ona fa'amaonia lou agava'a ma avatua se lisi o Nofo'aga e fai ai tui puipuia. www.FindYourPhaseWA.org

 • Filifiliga 3: A mana'omia se fa'aliliu upu po'o lou le mafai ona e fa'aaogãina le vaega ua mauaina i luga ole a'upega ole tafa'iilagi (online Phase Finder tool), ma leai seisi e fesoasoani ia te oe, e mafai ona e vala'au ile telefoni e ala fesoasoani mo le COVID-19 i Uosigitone (Washington State's Covid-19 Assistance Hotline): Vili le 1-800-525-0127, po'o le 1-888-856-5816, ona oomi #. Tatala i le Aso Gafua, 6 a.m ile 10 p.m. Aso Lua - Aso Sa, aso malolo ale Setete 6 a.m. ile 6 p.m. Mo le gagana fa'aliliuina, fa'ailoa lau gagana e te malamalama ai pe a feso'ota'i.

 • Filifiliga 4: Asiasi ane ile lisi ole Nofo'aga e fai ai tui puipuia mai le Matagaluega ole Soifua Maloloina ile Setete o Uosigitone, lagolagoina ele Itumalo.

 • Filifiliga 5: Tui puipuia mo tagata matutua ile Itumãlõ a le King County:

  A'o fa'atapula'aina sapalai o tui puipuia, ole itumalo o King County o lo'o mautinoaina aia tatau uma mo tagata matutua uma o lo'o nonofo ilea si'omaga o lo'o sili atu le a'afia ile fa'ama'i ole COVID-19.

  Ua saunia nei ni nofo'aga se lua mo le fuafuaina o tui puipuia i Auburn ma Kent ina ia faia tui mo tagata ua 65 tausaga ma sili atu, o tagata matutua ua mana'omia le tausiga ile fale, ma o latou tagata faigaluega tausi ma'i. Vãega fa'aopo'opo o le a mafai ona fai se avanoa fa'atulagaina i lea nofo'aga pe'a fa'ateleina sapalai.

  Ile taimi lenei, o lo'o tatala le resitara mo tagata nofomau i le Itûmãlõ o King County i Saute:

  • Tagata ua 65 tausaga ma matutua atu (Fou e amata ia Mati 1) PO'O
  • Tausi ma'i po'o le ua nofo fale ile tausiga o se ua 50 tausaga po'o le sili atu ua le mafai ona nofo to'atasi. Ole tausi ma'i ua agava'a ile fa'afoma'i ma e le mana'omiaina le atoa o lona 50 tausaga pe sili atu. Fa'aaliga: Fanau ma Tupulaga talavou uma e le'i atoa le 18 tausaga, e le agava'a mo le tui puipuia. Po'o
  • Fa'alapotopotoga fa'apitoa o tagat ua atoa le 50 tausaga ma sili atu:
   • Le mafai ona ola tuto'atasi ma e o lo'o mauaina le tausiga mai se tausi ma'i i totonu ole fale po'o le ua galue i fafo ole fale.
   • Nofo fa'atasi ma tausi aiga (fa'ata'ita'iga pei ole tausiga ole fanau a fanau, ae le taulia ai matua o lo'o nonofo ma o latou fanau).

Resitara mo sou avanoa fa'atulagaina: www.covidvaccine.kingcounty.gov

Fa'aaliga: ole resitara o lo'o faia nei na'o le gagana fa'aperetania. Vala'au le Hotline mo se fesoasoani ile COVID-19 mo le Sitete o Uosigitone ile numera 1-800-525-0127 po'o le 1-888-856-5816, ma o'omi le # mo le fesoasoani ole resitara ile telefoni. Avanoa ile Aso Gafua, 6am – 10pm, Aso Lua – Aso Sa, 6am – 6pm. E maua avanoa mo fesoasoani i luga ole telefoni mai le Ofisa o le vala'auga ile Matãgaluega ole Soifua Malõlõina mo le COVID-19 ile numera 206-477-3977.  Mo le fa'aliliu upu ia e fa'ailoa lou gagana ete malamalama ai.

Ole Nofo'aga mo tui puipuia ole COVID-19 i Auburn mo ta'avale ulufale atu ai (o lo'o tautuaina tagata matutua ua a'afia gofie ma e ua matuiã lo latou soifua malõlõina).
GSA Complex, 2701 C St. SW Auburn, WA 98001
Avanoa: Na'o le avanoa fa'atulagaina*. Na'o le avanoa ui ai ta'avale ilea nofo'aga lea ta'avale po'o ta'avale mana'omia. ADA fa'afaigofie. Mulimuli i fa'asilasilaga pe a e taunu'u ane. ASL ma fa'amatalaupu o lo'o avanoa ilea Nofo'aga. * Fa'amolemole 'aua le vala'au fua ile GSA mo ni fesili mo se avanoa fa'atulagaina. O le a fa'asino oe ile fa'asilasilaga ua fa'ailoa atu i luga nei.

Ole Nofo'aga mo tui puipuia i Kent (o lo'o tautuaina tagata matutua ma le 'au tausi ma'i).
ShoWare Center, 625 W James St, Kent, WA 98032
Avanoa: Na'o le avanoa fa'atulagaina. Paka lau ta'avale, Uila vili vae, savali, po'o Uili, pe pu'e mai sau pasi ma ulu atu ile fale. ADA ma auala faigofie mo nofoa uili (wheelchair). ASL ma e fa'aliliu upu po'o gagana, e avanoa fo'i i lea Nofo'aga.

E tatau ona ave mea nei:

 • Pepa fa'amaonia: pepa iai lou aso fanau: ole setete, pepa fa’amaonia ile itua’iga tagata nu’u, po’o le pepa fa’amaonia mai le feterale. O se pili po’o se pepa fa’amaonia mai le fale tupe ae o lo’o iai lou igoa ma lou tuãtusi, e mafaia fo’i ona mafaitaulia. E mafai ona fa’aaogã lou pepa fa’amaonia faigaluega mo le agava'a ile Vãega (Phase) 1a..
 • Fa'amaonia o lou agava'a:
  • Afai ua fai lau avanoa fa'atulagaina ile Vãega ua mauaina, aumai lau pepa fa'amaonia lou agava'a na lolomi pe mafaia fo'i ona e va'aia iluga o lau masini fe'avea'i.
  • o Mo i latou e agava’a e lalo ole Vaega 1, e mafaia fo’i ona fa’aaogã se tusi siaki mai lau fale faigaluega nai lo’o le Vaega ua mauaina e fa’amaonia. O se tusi siaki o lo’o fa’amaonia ai lou igoa ma le fa’amatalaga e fa’amaonia ai le agava’a ta’iala ole Vãega 1 e pei e fa’ama’oti mai ma lagolagoina e le Matãgaluega a le Soifua Malõlõina ile Setete o Uosigitone.
  • A e resitara ile covidvaccine.kingcounty.gov, e leai nisi fa'amatalaga fa'aopo'opo e mana'omia.
 • Fai ofu e pupu'u lima po'o ofu e tatala gofie lima e fa'afaigofie ona ta'aia iluga aua lou tui iluga o lau õgalima.

Pepa Faasalalau: Fautuaga mo le Soifua Mālōlōina Lautele: Ina Ua Māe’a le faia o le Tui Puipui mo le COVID-19 (PDF)


Faatulaga le faia ole tui lona lua

Ao e iai ile faia o lou tui, fai seisi appointment mo le tui lona lua o lea lava tui puipuia. E tatau ona faia lou tui lona lua i totonu ole 21 aso (Pfizer-BioNTech) poo 28 aso mo le (Moderna) pe a uma le tui muamua. Ole tui lona lua ole a atoatoa ai le puipuiga mai le faama’i.

Tusi lou igoa mole V-safe

O Ofisa ole Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ua latou fafauina se mea faigaluega, V-safe, e vaavaia ai le saogalemu ole tui puipuia. V-safe e maua ile smartphone-based e fai ai text messaging ma web surveys e mafai ona maua ai ni faamaumauga mo oe e uiga i lou soifua maloloina pe a uma ona e faia le tui tpuipuia ole COVID-19. E mafai ona vave faailoa ile vaega ole CDC pe afai ua maua oe ini mea ese ua e faalogoina mai lea tui ole COVID-19. E faafesootai oe ele CDC pe a manaomia nisi faamatalaga mai ia te oe. E toe faamanatu atu ele V-safe ina ia fai lou tui lona lua ole COVID-19, pe afai e tatau ona faia.

Faaauau pea uma faaetetega ole COVID-19

Ole a e mauaina se puipuiga maualuga mai ni inifeti, ae le faapea e 100 pasene le puipuiga. Ma o lea, e le’o mautinoa lelei e matou pe a le lelei ole puipuiga o tagata mai le pepesi ole siama. O lona uiga, o loo iai pea se tulaga e mafai ai e se tagata ua uma ona tui, ae maua ile siama ma maua ise inifeti—tusa pe le ma’i ae mafai lava ona pesia ai nisi ile COVID-19. O loo faia pea ni Suesuega ina ia maua ni tali mo nei fesili.

Tusa lava pe uma ona fai le tui puipuia, ia puipui pea isi tagata ile faaaogaina o ufi mata, faaititia le faia oni taaloga poo ni faatasiga e faia i fafo atu o outou fale, faaititia le faatasitasi toatele i totonu oni fale laiti, ia pu’upu’u taimi e faatasi ai ma nisi, ma nono faavalavala, ia lelei le faasaoina ole ea i totonu o fale, ma fufulu ou lima.

A faapea na e latalata ise tagata o loo maua ile COVID-19, e tusa lava pe afai ua uma ona faia lou tui puipuia, e tatau lava ona e faia le quarantine ua faatonuiana e le Public Health.

A’o o loo saiili pea tagata atamamai e uiga ile puipuiga ole COVID-19, o nei tui puipuia e faia ini tulaga ole olaga nei, ole mafuaaga lea e tatou te faaaogaina ai faetetega uma ole a fesoasoani ile faaumatia o lenei faamai matautia.

Pepa Faasalalau: O auala e mafai ai e tagata ua matutua o loo nonofo ile itumalo o King County ona maua le COVID-19 tui puipuia. (PDF)


O ai ua agavaa?

O tagata ua 65 tausaga ma sili atu e mafai ona latou faia le tui puipuia ole COVID-19. O tagata ua 50 ma sili atu ae nonofo faafatasi ma auga tupulaga eseese ise fale e tasi e mafai ona maua le tui pe afai mauaina ni mea o fuafuaina.  Ona e limiti le sapalai ole tui puipuia, ele mafai e tagata uma ona faia lea ile taimi nei. Ole mafai ona maua nisi tui pe a tele mai nisi sapalai e maua e King County ma fale o loo faia ai tui.

Afai ua e iloa o loo e iai ile Phase 1b, faamolemole aua ete valaau mo sau appointment vagana ua amataina le faiga ole Phase 1b. O matou tagata o loo faia tui puipuia e pisi ile taliina o telefoni ma faatonu le faia o tui mo le Phase 1a. Ole a fesoasoani ile faaumaina o tui puipuia mo le Phase 1a pe a faauma muamua le vaega lea ua muamua.

O fea o loo maua nei tui puipuia?

 • Fale o loo tausi ai tagata mamai, tagata o loo nonofo mau ile mea e tausi ai tagata matutua, fale e nonofo ai tagata e tausi o latou gasegase ae umi, ua maua e i latou nei tui ise galuega tuu faatasi ma faleoloa e maua ai vailaaau.
 • Vaega ole soifua maloloina, e iai fomai, falemai, fale talavai, o mea ia e mafai ona fai ai tui puipuia mo tagata ua matutua i totonu o King County.
 • Ole Vaega e Faia Tui e Feoai, galuega faia faatasi ale Public Heathl ma Fale Tina Mu e faia e latou tui puipuia mo tagata o loo maualuga tele ni faeetetega pei o tagata matutua, ae maise ni tagata o loo nofo mau i fale e tausi ai tagata matutua.
 • Nofo’aga ua maoa’e le maualuga o numera o tagata, tu’u fa’atasia e le Soifua Malõlõina Lautele, o lo’o o’o atu i le Itumãlõ o King County i Saute fa’atasi ai ma le maualuga o numera o e mama’i ma maliliu ile COVID-19, aofia ai ma tagata matutua ma tagata ta’ito’atasi ua le mafai ona ola tuto’atasi, ma a latou tausi ma’i.

Ua Lata ona Aumai

Pharmacies (Fale e faatau ai vailaau): Pei lava ole faiga o tui ole flu i lau Pharmacy, e tele ni fale pei o fale faatau meai (grocery store)—ua lata le taimi e mafai ona maua ma fai ai lou tui puipuia.

Pop-up Clinics: O fale e maua ai mea ai, porokalama a tagata matutua ma so'o se itûa'iga tapuaiga, oni fa'ata'ita'iga lea o pop-up clinics o lo'o fuafuaina e fai ai tui pe a maua nisi tui puipuia.

In-Home Vaccination (Tui puipuia e faia ile aiga) ose filifiliga lea mo tagata matutua o loo tausi i aiga: O tagata galue ma ua faatagaina ile tausiga o tagata mamai ole a mafai ona latou faia tui puipuia mo nei tagata matutua.