Skip to main content
King County logo

O lo’o matou galulue nei e fa’afouina fa’aliliuga fa’avavevave, ae o le a i ai se fa’atuai ona o le taimi e mana’omia ai le fa’aliliuga ma tu’uina atu i luga o upega tafa’ilagi. Fa’afetai lava mo lou onosa’i.

O fa’afouga fou lata mai i le fa’aPeretania e maua i le kingcounty.gov/HealthyWA.

Tala Fa'afouina Novema 16, 2020:

I le Itûmãlõ o King, ua fa’apenã ona va'aia le alu i luga o fuainumera o tagata a’afia i le fa’ama'i po’o le siama fa’apea fo’i tagata taofia i le falema'i. Ua maua ai se popõlega ona o le a’afia o le soifua malõlõina o tatou tagata nu’u, o le tatou vasega a foma’i, aemaise le tatou tamãoaiga. I le aso 15 o Novema, sa fa’asalalauina ai e le Kovana ia Inslee ni fa’atapula’a lê tumau o le'ã amata nei se’i o’o atu ia Tesema 14 e aofia ai le sitete atoa.

O fa’atapula’a fou nei e aofia ai:

 • Fa'apotopotoga i totonu mo tagata e le nonofo fa'atasi o le'ã le fa'atagaina, se'i vaganã ai ua e nofo puipuia mo le 14 aso i luma a le'õ lenã ia nofo puipuia i le 7 aso toe maua mai le tali o lau su'ega e te le'o a'afia i le siama o le COVID
 • Fa'apotopotoga i fafo e talia na'o le lima (5) tagata e lê ova atu ê le õ nonofo fa'atasi ma oe.
 • O fale'aiga ma pa pia o le'ã tapunia ê lê tatalaina totonu, ae fa'atagaina le okaina o mea'ai e ave i le fale aemaise fo'i pe'ã ofoina atu mea'ai i fafo.
 • Mo fale oloa, fale ofu aemaise fale 'oti ulu ma fale atigilima (mo le fa'ata'ita'iga tagata 'oti ulu, fai atigilima ma isi lava tulaga) o le'ã fa'atapula'aina tagata i totonu o nei fale i le 25% pasene le aofa'i o tagata.
 • Sauniga lotu po'o sauniga fa'a-le-agaga, e 25% pasene e fa'atapula'a ai le to'atele o tagata pe 200 fo'i tagata fa'atagaina ma o le'ã fa'atonuina le fa'aiti'itia.. (O aufaipese ma fa'aili e lê fa'atagaina ae mafai ona usuina se pese a se tagata e to'atasi. Ia fa'amamafaina le faia o ufimata i taimi uma lava.
 • O tagata uma lava ua fa'amalosia ia nonofo i le fale po'o Itumãlõ ma fa'aitiitia le femãlagaa'i ini mea lê tatau ma tãua i fafo o le sitete ma fafo o le atunu'u.

Tatou te iloa le mafua’aga e fa’aitiitia ai le pipisi ma le feavea’i o le siama ma ia faia nei auala ua matou mautinoa e aogã mo le puipuia o’i tatou.

 • Ia faia lou ufimata i so'o se taimi e te i ai ma nisi e lê o nonofo fa'atasi i lou fale, (tusa lava pe oni au uõ mamae ma aiga)
 • Nofo i le fale i so'o se taimi lava
 • Fa'atapula'a le numera - fuainumera ma taimi o fa'atasiga - fa'apitoa lava i totonu - ma ia fa'ala'ua'itele le 'ea i totonu.
 • Fai sau suega pe'ã maua muamua e oe ni ãuga o le ma'i aemaise fo'i pe'ã sa ê latalata i se tasi ua a'afia i le siama o le COVID-19
 • O le filifiliga sili ma le saogalemû o lou 'alo ese mai fa'alapotopotoga a tagata i fafo atu ma lou Aiga o lo'o nonofo ma oe i lenei aso fiafia.

O MEA UA TATALAINA
Mai ia Novema 17 e Ianuari 11, 2021

I le fa'aopo'opoina atu i galuega fa'atãuaina, o mea nei ua fa'atagaina:

Fa’afouina ia Novema 15

MATÃGALUEGA FA’AFIAFIA

 • Ta'aloga mo tagata matutua ma le autalavou (e fa’atagaina na'o i fafo, e fa'atãuaina le faia o ou ufimata)
 • Tagata tulimanu ma tagata faifaiva pe fagota
 • Fa'ase'ese'e i luga o le aisa/kiona
 • Oê fa'apotopoto i fafo
 • Ta'aloga ole ta polo ma le ta'aloga ole tenisi
 • O fa'apotopotoga i fafo o le a fa'atagaina pe afai ae to'alima (5) pe i lalo ifo tagata i fafo ane o lou Aiga.
 • Tu'uga: ti'eti'e uila, tamo'ega, fa'ase'ese'ega i vã o nu'u, tu'uga va’a ma paopao, temuga tafatolu, ma itûaiga ta'aloga ma tauvaga ese'ese
 • Fale ta'alo o iai vai taele. (Na'o ê sa fa'afeso'ota'i mo se avanoa)

FA’APOTOPOTOGA

 • Fa’apotopotoga i totonu ma tagata tou lê nonofo fa’atasi o le'ã fa’asãina se’i vaganã ua e nofo puipuia ese mo le 14 aso ae le’i fa’ataunu’uina le tou fa’apotopotoga a le’o lena ia nofo puipuia mo aso e 7 ma maua mai se tali o lau su'ega e te le’o a’afia i le COVID-19.
 • Fa’apotopoto i fafo e fa’atagaina pe'ã fai e to’alima pe lalo ane tagata e lê o nonofo fa’atasi ma oe.
 • Sauniga lotu po’o sauniga fa’aleagaga, e 25% pasene e fa'atapula'a ai le to'atele o tagata pe 200 fo’i tagata fa’atagaina ma o le'ã fa’atonuina le fa'aiti'itia. Ia fa’amamafaina le faia o ufimata. (O aufaipese ma fa'aili e lê fa’atagaina. Ia fa’aaogåina le aulotu e usuina vi'iga ma pese e fa’atagaina).
 • O sauniga lotu i le fale po’o faufautua ia fa’agata i le to’alima tagata auai
 • O fa'aipoipoga ma maliu ole'ã fa'atapula'a ile 30 tagata e tatau na auai. (O le'ã leai ni talisuaga po'o ni faiga mea'ai e fa'atagaina).
 • O asiasiga i fafo o fale tausi ma'i mo tagata matutua. (Asiasiga i totonu o le'ã fa'atapula'aina se lagolago tãua, vaganã ai o'oe ose tausi ma'i agaga alofa ilea tulaga).
 • O le a i ai ni potu fa’apitoa mo a’oa’oga ma tausiga tamaiti o le a fa’atagaina (i le vaega fa’apitoa ma a’afiaga a le ofisa o a’oa’oga.

FEMÃLAGA'IGA

 • Ua fa'amalosia ma fautua atu tagata uma lava ia nonofo i le fale ma tou Itumãlõ ma 'aloese mai ile faimalaga atu i isi sitete ma isi atunu'u pe'ã fai e lê tãua se mea ete alu ai.
 • Mo tagata ua tû lau'ele'ele mai mai isi sitete po'o isi atunu'u e aofia ai ma tagatãnu'u a Uosigitone ua toe fo'i mai, ua fa'amalosia le nofo valavala ma nofo ese'ese mo le 14 aso talu ona taunu’u mai

FALE PISINISI MA TAUTUAGA

 • fale o manu ma fale o i’a (ua fa’atagaina na’o mata'aga i fafo)
 • Tagata kamuta ma faigaluega i le fausiaina o fale ma auala
 • Faifa’ato'aga ma tausi manu
 • O le tautuaina o le loto i fale/ ma le fa’mamãina o fale (tausi tama ma ê tapenapenaina fale ma isi lava).
 • Fale tusi (o le'ã fa’atapula'a le aofa’i o tagata i totonu)
 • Galuega gaosiga o u'amea ese'ese
 • Fale tifaga e matamata mai i ta’avale
 • Fale mata'aga (Na’o mata'aga i fafo e fa’atagaina)
 • Tautuaina o tagata (i le faiga o ulu ma atigilima, tagata 'oti ulu, tufuga ta tatau ma isi lava o le'ã fa’atapula'a le aofa’iga o tagata i totonu o nei fale
 • Tagata tausia manu
 • Tautuaina fa’apolofesa /ma ofisa pisinisi (fa’aaogãina ia upega tafa'ilagi ma telefoni e tautuaina ai, ina ia fa’atapula'a le aofa’i o tagata o le'ã auai, ma ia fa’asãina nei ofisa ona tatalaina mo le lautele)
 • Tagata fa’atau fale ma ele'ele (Fa’asãina ona faia ni asiasiga i fale fa’atau
 • Fale'aiga ma fale pia (Fa’atagaina ia le taumamafa i fafo pe oka fo’i mea'ai e ave i le fale).
 • Faleoloa (Totonu o faleoloa o le'ã fa’atagaina fa’atau ae fa’atapula'a le aofa’i o tagata i totonu