Skip to main content
Most King County offices will be closed on Thursday and Friday, for the Thanksgiving holiday.  
King County logo

किङ काऊन्टीमा सगाईएको नयाँ प्रतिबन्ध

नोभेम्बर १५, २०२० मा प्रकाशित: केही दिन यता किङ काऊन्टी र वाशीङ्टन राज्यमा COVID-19 का बिरामीहरूको संख्या अहिले सम्मकै धेरै भएको छ। गभर्नर ईन्स्लीले केही समयका लागी भनेर डिसेम्बर १४ सम्म लागुहुने गरी नयाँ प्रतिबन्ध लगाऊनु भएको छ। यो पाना मार्फत हामी यी परिवर्तनहरू समाबेस गरिरहेका छौं। गभर्नर ईन्स्लीका नयाँ प्रतिबन्धहरूको बारेमा थप जानकारी पाऊन: www.kingcounty.gov/covid/nepali/current

तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

तपाईंईं संग नबसेका मानिसहरुरुको सम्पम्पर्क्क मा आउदा, अनुहार ढाक्क्नेने चीजहरूरू (जस्स् तैतै् मास्कस्क) को प्रप्रयोग गरौ र छ फीटको दूरी कायम गरौ।

English version:
COVID-19 poster on face masks and personal hygiene for schools