Skip to main content
King County logo

رهنمود فعلی کوید-۱۹

محدودیت های موقتی تازه در کینگ کاونتی


به تاریخ ۱۶ نومبر ۲۰۲۰ تجدید گردیده:

در کینگ کاونتی، موارد تازه کوید-۱۹ به اوج بی سابقه و خطرناک رسیده و مریضان بستری در شفاخانه ها در حال افزایش هستند. ما از افزایش تأثیرات  ناشی از کوید-۱۹ در جامعه، سیستم مراقبت های صحی و اقتصاد بسیار نگران هستیم. در ۱۵ نومبر ، جناب انسلی ( والی ایالت واشنگتن) محدودیت های موقتی را اعلام کرد که الی ۱۴ دسامبر در سرتاسر کشور قابل تطبیق می باشد.
محدودیت های تازه شامل:

 • گردهمایی اجتماعی در اماکن سرپوشیده با افرادیکه با شما یکجا زندگی نمیکنند ممنوع قرار داده شده است، مگر اینکه از قبل برای ۱۴ روز در خانه قرنطینه شده باشند و یا هم برای مدت ۷ روز قرنطینه شده و نتیجه آزمایش کوید-۱۹ شان منفی گزارش شده باشد.
 • گردهمایی بیرونی در اماکن سر باز میتواند الی ۵ نفر که با شما در یک خانه زندگی نمیکنند، باشد.
 • رستورانت ها و میخانه ها (بار) بر روی مشتریان بسته خواهد بود، مگر اینکه خدمات شان محدود بر فضای باز و همچنان خدمات سیار غذای آماده برای بردن، باشد.
 • فروشگاه های پرچون، فروشگاه های مواد خوراکی و خدمات شخصی (از قبیل: صالون اصلاح مو و ناخن،‌ سلمانی/آرایشگاه ها و غیره) محدود به گنجایش ۲۵ در صد مشتریان میباشند.
 • خدمات مذهبی در محلات سرپوشیده محدود به ۲۵ در صد گنجایش کلی و یا هم کمتر از ۲۰۰ نفر میباشد، البته هر گزینه یی که کمتر باشد. هیچ نوع  باهم خوانی و آواز خوانی گروهی (کورَس) مجاز نیست. مگر تنها خوانی مجاز میباشد. پوشش صورت( ماسک صورت) در تمام اوقات ضروری میباشد.
 • از همه تقاضا میگردد تا در خانه و در منظقه خود بمانند و از سفر های غیر ضروری به سایر ایالات و کشور های دیگر اجتناب ورزند.

ما میدانیم چگونه از شیوع این مرض جلو گیری کنیم و تا کنون هرآنچه نتیجه و کارکرد بهتر داشته، را بیشتر انجام دهیم.

 • در اطراف اشخاصیکه با شما یکجا زندگی نمیکنند ماسک صورت بپوشید‌ (حتی دوستان و أقارب نزدیک شما)
 • تا حد امکان در خانه بمانید.
 • ارقام، اندازه و گردهمایی های مکرر تان را محدود سازید - بخصوص در داخل خانه (فضای سرپوشیده) - و همچنان تهویه هوا/هواکش خانه را بیشتر سازید.
 • در صورت بروز نخستین علایم مریضی و یا نزدیکی با شخص مبتلا به کوید- ۱۹، خود را به زودترین فرصت آزمایش کنید.
 • مصئونترین گزینه اجتناب از گردهمایی ها با افراد بیرون از خانه در این ایام/فصل رخصتی میباشد.

 

کجا باز است
از ۱۷ نومبر الی ژانویه 11, 2021

بر علاوه از فعالیت های لازمی، موارد ذیل نیز مجاز میباشند.

سفر

 • از تمام افراد تقاضا میگردد تا در خانه یا در منطقه خود بمانند و از سفر های غیرضروری به دیگر ایالات و کشور های دیگر اجتناب ورزند.
 • افراد و اشخاصیکه ازدیگر ایالات و کشور های دیگر باز میگردند بشمول شهروندان ایالت واشنگتن،‌ باید خود را پس از بازگشت برای مدت ۱۴ روز قرنطینه سازند.

مشاغل و خدمات

 • آکواریوم و باغ وحش (فقط نمایشگاه های فضای باز)
 • کارهای ساخت و ساز ( ساختمانی)
 • مزارع
 • خدمات محلی/در-خانه (دایی ها، صفاکاری خانه،‌ و غیره)
 • کتابخانه ها (با ظرفیت محدود داخلی)
 • تولیدات
 • سینما ها با سهولت تماشا از داخل موتر
 • موزیم ها (فقط نمایشگاه های فضای باز)
 • خدمات شخصی (صالون موی و ناخن، آرایشگاه/سلمانی، خالکوبی و غیره با ظرفیت محدود داخلی)
 • نظافت حیوانات خانگی
 • خدمات حرفه ای / مشاغل مستقر در دفتر (در صورت امکان کار از راه دور/از طریق تلیفون انجام گردد، مشاغل که دارای محدودیت ظرفیت هستند و نمی توانند برای عموم افراد باز باشند)
 • رهنمای معاملات (دیدن خانه ها از نزدیک ممنوع قرار داده شده)
 • رستورانت/میخانه ها (صرف غذا در ساحه باز وغذای آماده برای بردن)
 • پرچون (خریداری از داخل فروشگاه با ظرفیت محدود مجاز میباشد)
 • گردهمایی ها

تفریح

 • مکان های ورزش برای جوانان و نوجوانان (تنها بیرون از خانه، ماسک صورت لازمی میباشد)
 • شکار و ماهی گیری
 • اسکی (یخمالک روی یخ)
 • خیمه زنی برای تفریح
 • بازی های گلف و تینس
 • تفریحات بیرونی در بیرون از خانه یا مکان بودو باش شما،‌ که محدود بر ۵ نفر و یا کمتر از ان باشد.
 • مسابقات: بایسکل رانی، دوش،‌ اسکی از یک شهر به شهر دیگر، مسابقات دوش، مسابقات کشتی رانی و قایق رانی، مسابقات سه گانه و رقابت های چندگانه ورزشی
 • امکانات تفریحی آبی (صرف با قرار ملاقات)

گردهمایی ها

 • گردهمایی های داخلی همراه با افراد و اشخاصیکه با شما یکجا زندگی نمیکنند ممنوع قرار داده شده است، مگر اینکه برای مدت ۱۴ روز خود را قبل از اشتراک قرنطینه کنید و یا هم برای مدت ۷ روز در قرنطینه بوده و نتیجه منفی کوید-۱۹ داشته باشید.
 • شما میتوانید در گردهمایی های بیرون از خانه که محدود بر ۵ نفر یا کمتر از آن باشد، با اشخاصیکه با شما یکجا زندگی نمیکنند، اشتراک کنید.
 • خدمات روحانی یا مذهبی محدود به ۲۵ در صد گنجایش کلی و یا هم کمتر از ۲۰۰ نفر میباشد، البته هر گزینه یی که کمتر باشد. پوشش صورت( ماسک) لازمی میباشد. (گروه های سرود، باهم خوانی، آواز خوانی و گروی (کورَس) مجاز نیست)
 • خدمات یا مشاورت های مبتنی بر ایمان یا عقاید در خانه با حد اکثر ۵ نفر.
 • مراسم عروسی و خاکسپاری/فاتحه به ۳۰ نفر محدود می شود. (پذیرایی و پایکوبی مجاز نیست)
 • ملاقات/بازدید در فضای باز در مراکز مراقبت های طولانی مدت. (بازدید/ملاقات داخلی محدود به فردیکه از مریض بشکل ضروری حمایت میکند و مراقبت دلسوزانه در شرایط خاص، میباشد)