Skip to main content
King County logo

የዋሺንግተን ግዛት የጤና ዲፓርትመንት የግዛታችንንየክትባትስርጭት (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው) እና በዙሮች የሚስጥ ክትባት ተገቢነትን ይወስናል። በአሁኑ ሰአት ኪንግ ካውንቲ የዙር 1a እና ዙር 1b፣ ደረጃ 1 የክትባት ስርጭት ላይ ነው።

(በማርች 1) የተሻሻለ: - የ 65 ጤና እና ከዚያ በላይ የሆኑ አዋቂዎችን ለማካተት የኬንት ህዝብ ጤና እና የኦበርን ማህበረሰብ ክትባት ጣቢያዎች ብቁነትን አስፋፉ ፡፡ ለቀጠሮ ዝርዝሮች ከዚህ በታች የክትባት ክፍልን እንዴት እንደሚይዙ ይመልከቱ።

የስልክ ድጋፍ ይገኛል

የቋንቋ ትርጓሜ ከፈለጉ ወይም የመስመር ላይ ደረጃ ፈላጊ መሣሪያን መጠቀም ካልቻሉ የሚከተሉት የስልክ መስመሮች ይገኛሉ:

 • የ WA State COVID-19 ድጋፍ መስመር: 1-800-525-0127 ወይም 1-888-856-5816 (ከዛም # ይጫኑ) ፣ ሰኞ 6am እስከ 10pm ፣ ማክሰኞ እስከ እሁድ 6am እስከ 6pm
 • ኪንግ ካውንቲ COVID-19 የጥሪ ማዕከል: 206-477-3977 ፣ 8am እስከ 7pm

ለቋንቋ ትርጓሜ ፣ ሲገናኙ የሚፈልጉት ቋንቋዎን ይናገሩ።

ክትባቱን እንዴት ማግኝት እንደሚቻል ያሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ ይሻሻላሉ። እነዚህ ማሻሻያዎች በፍጥነት እንዲተረጎሙ እየሰራን ቢሆንም፣ ትርጉሙን ለመስራት እና ድህረ-ገጽ ላይ ለመለጠፍ በሚወሰደው ጊዜ ምክኒያት መጓተት ሊኖር ይችላል። ለትእግስትዎ እናመሰግናለን።

በእንግሊዘኛ ያሉ በጣም በቅርብ ጊዜ የተሻሻሉ መረጃዎችን ከ kingcounty.gov/vaccine (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኛ ብቻ ነው ያለው) ማግኘት ይችላሉ።

ከጥር (ጃኑዋሪ) 18፣ 2021 ጀምሮ፣ የዋሺንግተን ግዛት የጤና ዲፓርትመንት የዙር 1b1 ክትባት ስርጭትን ጀመሯል።

ለሚከተሉት ቡድኖች ክትባቱ መድህንን፣ዝ ዜግነትን ወይም የስደት ሁኔታ ላይ መሰረት ሳያደርግ ክትባቱ ይቀርባል። ለክትባቱ ሂሳብ አይከፍሉም ወይም ደረሰኛ አይቆረጥብዎትም። የክትባቱ ወጪ በሜዲኬይር፣ በሜዲኬይድ እና በአብዛኛዎቹ የግል የመድህን ድርጅቶች ይሸፈናል፣ እናም መድህን ለሌላቸው ሰዎች የክትባቱ ወጪ ይሸፈንላቸዋል።

ለሚከትሉት አይነት ሰዎች ክትባቱ ክፍት ሆኗል፡

 • ለዙር 1a ተገቢ የሆኑ (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው): ማንኛውም በስራው ምክኒያት በጤና ተቋማት ውስጥ በ COVID-19 የመያዝ እድሉ ከፍተኛ የሆነ ሰው፣ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ማእከላት ሰራተኞች እና ነዋሪዎች፣ እና የጤና እና እንክብካቤ ረዳቶች።
 • ለዙር 1b1 ተገቢ የሆኑ፡
  • 65 አመት እና ከእዛ በላይ የሆናቸው
  • 50 አመት እና ከእዛ በላየ ሆነው በቤት ውስጥ ሁለት እና ከእዛ በላይ ትውልዶች የሚኖሩ ከሆነ፣ (ማለትም በእድሜ የገፋ ሰው እና የልጅ ልጁ)፣ እናም የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟላ ከሆነ፣
   • ለብቻ መኖር የማይችሉ እና ከዘመድ ወይም እርዳታ ሰጪ (ክፍያ የሚያገኝ ወይም የማያገኝ) ወይም ከቤት ውጪ የሚሰራ ሰው ካለ
   • ከትንሽ ልጅ ጋር የሚኖር ወይም ለልጁ እንክብካቤ የሚያደርግ፣ እንደ አያት እና የልጅ ልጅ።

   በዚህ ዙር ተገቢ ያልሆኑ፡

   • ከ50 አመት በታች የሆነ ሰው
   • 50 አመት ወይም ከዚያ በላይ የሆነው ሰው ሆኖ ለአጋር ወይም ጓደኛ እንክበካቤ የሚሰጥ ሰው
   • ትልቅ አዋቂ ሆኖ ለብቻው መኖር የሚችል እና ለቅርብ ሰው/ልጅ እንክብካቤ እየሰጠ ያለ።

ስለ ዋሺንግተን የክትባት ስርጭት እቅዶች (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው) ተጨማሪ ይወቁ።

ለመከተብ ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ

Phase Finder (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው) በዋሺንግተን ግዛት የጤና ዲፓርትመንት የተዘጋጀ የድህረ ገጽ መገልገያ ሲሆን፣ ተከታታይ ጥያቄዎችን በመጠየቅ እርስዎ አሁን ላይ ለ COVID-19 ክትባት ተገቢ ይሁኑ ወይስ አይሁኑ ይፈትሻል። ተገቢ ካልሆኑ፣ ተገቢ ሲሆኑ ማሳወቂያ እንዲደርስዎት መመዝገብ ይችላሉ።

ለሚከተሉት ቡድኖች ክትባቱ መድህንን፣ዝ ዜግነትን ወይም የስደት ሁኔታ ላይ መሰረት ሳያደርግ ክትባቱ ይቀርባል። ለክትባቱ ሂሳብ አይከፍሉም ወይም ደረሰኛ አይቆረጥብዎትም። የክትባቱ ወጪ በሜዲኬይር፣ በሜዲኬይድ እና በአብዛኛዎቹ የግል የመድህን ድርጅቶች ይሸፈናል፣ እናም መድህን ለሌላቸው ሰዎች የክትባቱ ወጪ ይሸፈንላቸዋል።

ቀጠሮ ያስይዙ

የክትባት አቅርቦቶች እና ቀጠሮዎች በአሁኑ ሰአት ውስን ናቸው። ባለው ከፍተኛ በሆነ ፍላጎት ምክኒያት ቀጠሮ በሚያስየዙበት ጊዜ የቀናት መዘግየቶች ሊያጋጥሞት ይችላል። አቅራቢዎች ተጨማሪ ክትባት ሲያገኙ እና ተጨማሪ ክትባት መስጫ ቦታዎች ሲከፈቱ ይህ እየተሻሻለ ይሄዳል።

 • አማራጭ 1፡ የሃኪምዎ ቢሮ ጋር ወይም የጤና እርዳታ ሰጪዎት ጋር በመደወል ክፍት የክትባት ቀጠሮዎች ካሏቸው ይጠይቁ።

 • አማራጭ 2፡ የጤና እርዳታ ሰጪ ከሌሎት ወይም እርዳታ ሰጪው ክትባት ከሌላቸው፣ የዋሺንግተን ግዛት Phase Finder የድህረ-ገጽ መገልገያ ለክትባቱ ያሎትን ተገቢነት በማረጋገጥ ክትባት የሚሰጥባቸውን ቦታዎች ዝርዝር ይሰጣቸኋል፡ www.FindYourPhaseWA.org (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው)

 • አማራጭ 3: የቋንቋ ትርጓሜ ካስፈለጎት ወይም በድህረ-ገጽ የ Phase Finder መገልገያውን መጠቀም ካቃቶት ወደ የዋሺንግተን ግዛት የ COVID-19 እርዳታ ይደውሉ ስልክ ቁጥር፡ 1-800-525-0127 ወይም 1-888-856-5816 በመደወል ከዛም # በመጫን እርዳታውን ማግኘት ይቻላል። የምንገኝባቸው ሰአታት፣ ከሰኞ ፣ 6 a.m. እስከ 10 p.m። ማክሰኞ እስከ እሁድ 6 a.m. እስከ 6 p.m.። እና በግዛቱ ውስጥ በሚከበሩ በአላት (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው) ቀን ከ 8 a.m. እስከ 6 p.m። ማሳሰቢያ፡ የሚያግዝዎት ሰው ካለ፣ የድህረ-ግጽ Phase Finder ጊዜ ሊቆጥብ ይችላል። ለቋንቋ ትርጓሜ ሲገናኙ የሚፈልጉትን ቋንቋ ይናገሩ፡፡ በህዝብ ጤና የ COVID-19 የስልክ ጥሪ ማእከል ላይ በ 206-477-3977፣ ከ 8am-7pm፣ በስልክ ያግኙን።

 • አማራጭ 4፡ በካውንቲው የተደራጁ በዋሽንግተን ግዛት የጤና ጥበቃ መምሪያ የክትባት ቦታዎች ዝርዝር (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው) ይጎብኙ።

 • አማራጭ 5፡ በደቡብ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ለሽማግሌዎች የሚሰጠው ክትባት፣

 • የክትባት አቅርቦቶች በጣም ውስን ቢሆኑም፣ የህዝብ ጤና እጅግ በጣም COVID-19 ህመሞች ባሉባቸው አካባቢዎች ለሚኖሩ ሽማግሌዎች የደቡብ ኪንግ ካውንቲ ፍትሃዊ ተደራሽነትን እያዳረሰነው ነው።

  ዕድሜያቸው ከ 65 ዓመት እና ከዛ በላይ ለሆኑ ፣ የቤት ውስጥ እንክብካቤን የሚሹ አዛውንቶችን እና ተንከባካቢዎቻቸውን / የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሰጭዎቻቸውን ለመከተብ በኦበርን እና ኬንት ውስጥ ሁለት ቦታዎችን በከፍተኛ ደረጃ የክትባት ጣቢያዎችን እየጀመርን ነው ። ተጨማሪ ቡድኖች የክትባቱ አቅርቦት እየጨመረ በሄደ መጠን በእነዚህ ጣቢያዎች ቀጠሮ ማስያዝ ይችላሉ ።

  ከፍተኛ የሆነ የ COVID-19 ህመም በዛት ባለባቸው

  የደቡብ ኪንግ ካውንቲ ነዋሪዎች ምዝገባ በዚህ ጊዜ ክፍት ነው ፣
  • 65 አመት ወይም ከዚያ በላይ አዲስ በማርች 1 የተሻሻለ: ወይም
  • አንድ ሞግዚት ወይም የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሠራተኛ ራሱን ችሎ መኖር የማይችል ዕድሜው ከ 50 ዓመት በላይ የሆነ ሰው የሚንከባከበው ። ተንከባካቢው ወይም የቤት ውስጥ እንክብካቤ ሠራተኛው በጤና አጠባበቅ ሁኔታ ውስጥ እንደ ሠራተኛ ብቁ ሲሆን ዕድሜው 50 እና ከዚያ በላይ መሆን አያስፈልገውም ። ማሳሰቢያ-ዕድሜያቸው ከ 18 ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት እና ወጣቶች ለክትባት ብቁ አይደሉም ወይም
  • ዕድሜያቸው ከ 50 እና ከዚያ በላይ የሆኑ እና በቤት ውስጥ ብዙ ትውልዶች የሚኖሩ (ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ትውልዶች) እና፡
   • ራሱን ችሎ መኖር የማይችል እና ከአሳዳጊ ፣ ዘመድ ፣ በቤት ውስጥ ሞግዚት ወይም ከቤት ውጭ ከሚሠራ ሰው እንክብካቤን መቀበል አልተቻለም።
   • ከዘመድ ጋር አብሮ መኖር መንከባከብን (ምሳሌዎች የልጅ ልጅን ፣ የእህት ልጅን ወይም የወንድም ልጅን ልጅ መንከባከብን ያጠቃልላል። ይህ ከልጆቻቸው ጋር በብቸኝነት አብረው የሚኖሩ ትልልቅ አዋቂዎችን አይጨምርም።)

   ከላይ ከተዘረዘሩት መስፈርቶች መካከል አንድ ወይም ከዚያ በላይ የምታሟሉ ለቀጠሮ ይመዝገቡ በ www.covidvaccine.kingcounty.gov (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው)። ማሳሰቢያ፣ ይህ ምዝገባ በአሁኑ ጊዜ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው ። በ 1-800-525-0127 ወይም 1-888-856-5816 ለዋሽንግተን ስቴት COVID-19 ድጋፍ መስመር ይደውሉ ፣ ከዚያ በስልክ ለምዝገባ እርዳታ ምዝገባ እርዳታ ለማግኘት # ይጫኑ ። ከሰኞ 6am እስከ 10pm ፣ ማክሰኞ እስከ እሁድ ፣ 6am እስከ 6pm ይገኛል።ለቋንቋ ትርጓሜ ሲገናኙ የሚፈልጉትን ቋንቋ ይናገሩ።

   የኦበርን በመንዳት የሚታለፍ COVID-19 የክትባት ቦታ (በአሁኑ ጊዜ የሆኑ ትልልቅ ሰዎችን እና ተንከባካቢዎችን በማገልገል ላይ)
   2701 C St. SW, Auburn, WA 98001

   ተገኚነት፡ በቀጠሮ ብቻ *። በመንዳት ብቻ የሚታለፍ ቦታ። መኪና ወይም ተሽከርካሪ ያስፈልጋል። ADA (ኤ.ዲ.ዲ) ተመቺ። ሲደርሱ ምልክቶቹን ይከተሉ። ASL (ኤ.ኤስ.ኤል) እና የቋንቋ ትርጉም በቦታው ላይ ይገኛል። *እባክዎ GSA (ጂ.ኤስ.ኤ) ጋር በመደወል ስለክትባት ቀጠሮ አይጠይቁ። ከታች ወዳሉት ቦታዎች ይመራሉ።

   ኬንት የ COVID-19 የክትባት ቦታ (በአሁኑ ሰአት ትልልቅ አዋቂዎችንና ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸውን እንክብካቤ ሰጪዎች በማገልገል ላይ)፡
   625 W James St, Kent, WA 98032

   ተገኚነት፡ በቀጠሮ ብቻ *። ያቁሙ፣ ሳይክል፣ መራመድ፣ ወይም ጎማ ወይም በትራንስፖርት በመምጣት ህንጻው ውስጥ መግባት ይቻላል። መኪና ወይም ተሽከርካሪ ያስፈልጋል። ADA (ኤ.ዲ.ዲ) እና ዊልቼይር ተመቺ። ሲደርሱ ምልክቶቹን ይከተሉ። ASL (ኤ.ኤስ.ኤል) እና የቋንቋ ትርጉም በቦታው ላይ ይገኛል።

እነዚህን ማምጣት ይገባዎታል፡

 • የልደት ቀን ያለው መታወቂያ፡የሠራተኛ መታወቂያ ወይም በግዛት፣ በጎሳ ወይም በፌዴራል-የተሰጠ መታወቂያ። ስምዎትን እና አድራሻዎትን የያዘ የክፍያ ወረቀት ወይም የባንክ ደብዳቤም መጠቀም ይችላሉ። ለዙር 1a የሰራተኛ መታወቂያን መጠቀም ይቻላል።

 • የተገቢነት ማረጋገጫ፡
  • ቀጠሮዎን በደረጃ ፈላጊ በኩል ካቀዱ በሞባይል መሳሪያ ላይ የታተመ ወይም ሊታይ የሚችል ደረጃ ፈላጊ የብቁነት ማረጋገጫ ገጽ ይዘው ይምጡ ።
  • በክፍል 1 a መሠረት ብቁ ለሆኑት ፣ ከአሰሪዎ የሚሰጥ የቫውቸር ደብዳቤ Phase Finder ምትክ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። የቫውቸር ደብዳቤዎች የሰራተኛውን ስም እና ደረጃ 1 ሀ የብቁነት መመሪያዎች በዋሽንግተን ግዛት የጤና መምሪያ በተገለጸው መሠረት መሟላታቸውን የሚያረጋግጥ መግለጫ ማካተት አለባቸው።
  • www.covidvaccine.kingcounty.gov በኩል ከተመዘገቡ ተጨማሪ ማረጋገጫ አያስፈልግም።

 • በላይኛው ክንድዎ ውስጥ መከተብ እንዲችሉ በቀላሉ ለመጠቅለል ቀላል የሆኑ አጭር እጀታዎችን ወይም የተለቀቁ እጀታዎችን ይልበሱ።

በራሪ፡ የሕዝብ የጤና ጥበቃ ምክረ ሐሳቦች፦ ከኮቪድ-19 ክትባቶች በኋላ (PDF)


የሁለተኛ ክትባት ቀጠሮ ማስያዝ

በክትባቱ ቀጠሮዎ ጊዜ፣ ለሁለተኛው ክትባት ቀጠሮ ያስይዙ፡፡ ሁለተኛውን ክትባት ከመጀመሪያው ክትባት ከ21 ቀናት በኋላ (Pfizer-BioNTech) ወይም ከ28 ቀናት በኋላ (Moderna) ማግኘት አለበት፡፡ ሁለተኛው ክትባት ከቫይረሱ ሙሉ ጥበቃን ይሰጣል፡፡


ለV-Safe ይመዝገቡ

የበሽታ መከላከል እና መቆጣጠር (CDC) ማዕከል የክትባቱን ደህንነት ለመቆጣጠር V-Safe (ድህረ-ገጹ በእንግሊዘኝ ብቻ ነው ያለው) የተባለ መገልገያ አቅርቧል፡፡ V-Safe በስልኮች ላይ የተመሰረተ መገልገያ ሲሆን የጽሁፍ መልዕክትን እና የድህረ-ገጽ ዳሰሳ ጥናቶችን በመጠቀም ለየሰው የተመቻቸ ለCOVID-19 የጤና መከታተያ የሚያቀርብ ነው፡፡ የCOVID-19 ክትባትን ካገኙ በኋላ የጎንዮሽ ችግር ቢያጋጥሞት ለበሽታ መከላከል እና መቆጣጠጠር ማዕከል (CDC) በቶሎ ማሳወቅ ይችላሉ፡፡፡ የበሽታ መከላከልና መቆጣጠርማዕከል (CDC) ለተጨማሪ መረጃ ሊያናግሮት ይችላል፡፡ ካስፈለገ፣ V-Safe ሁለተኛውን ክትባቶን እንዲያገኙ ሊያስታውስዎት ይችላል፡፡


ሁሉንም የCOVID-19 መከላከያ መንገዶችን መከተል ይቀጥሉ

ክትባቱ ከፍተኛ የሆነ ራስን ከበሽታ የመከላከል አቅምን ይሰጦታል፣ ነገር ግን 1ዐዐ% አይደለም፡፡ በተጨማሪም፣ ክትባቱ በሽታው እንዳይዛመት ምን ያህል እንደሚከላከል እናውቅም፡፡ ይህ ማለት ክትባቱን ያገኘ ሰው ቫይረሱ ተመልሶ ሰውነቱ ውስጥ ገብቶ ሊራባ ይችላል፣ እና ምንም እንኳን ምልክት ባያሳዩም የ COVID-19 ህመምን ለሌሎች ሰዎች ሊያስተላለፉ ይችላሉ፡፡ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ጥናቶች በመካሄድ ላይ ናቸው፡፡

ክትባቱን ካገኙም በኋላም ቢሆን፣ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን ማድረግ በመቀጠል፣ ከቤት ውጪ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በመገደብ፣ የተጨናነቁ የቤት ውስጥ ስብስቦችን በመሸሽ፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያሎትን ግንኙነት አጭርና ርቀትን በጠበቀ መልኩ በማድረግ፣ በቤት ውስጥ ያለ የአየር ዝውውርን በማሻሻል እና እጅዎትን በመታጠብ ሌሎች ሰዎችን መከላከሉን ይቀጥሉበት፡፡

ከተከተቡ በኋላም ቢሆን፣ የCOVID-19 እንዳለበት ከታወቀ ሰው ጋር የታወቀ ግንኙነት ከነበረዎት፣ የማህበረሰብ ጤና መመሪያዎችን በመከተል ራስዎትን ማግለል ይኖርብዎታል፡፡

ባለሙያዎች የCOVID-19 ክትባቶች በእውነተኛ-ዓለም ሁኔታዎች ምን ያህል የመከላከል አቅምን እያጠኑ ባሉበት በአሁኑ ወቅት፣ የእኛ የሁሉንም የCOVID-19 መከላከያ መንገዶችን መከተል ይህንን ወረርሽኝ እንዲያቆም ያደርገዋል፡፡

በራሪ፡ በኪንግ ካውንቲ ያሉ በእድሜ የገፉ አዋቂዎች የ COVID-19 ክትባትን እንዴት ማገኘት ይችላሉ (PDF)


በራሪ፡ በኪንግ ካውንቲ ያሉ በእድሜ የገፉ አዋቂዎች የ COVID-19 ክትባትን እንዴት ማገኘት ይችላሉ

ተገቢነት ያለው ማነው?

በዋሺንግተን ግዛት ውስጥ ያሉ እድሜያቸው ከ65 አመት በላይ የሆኑ በእድሜ የገፉ አዋቂዎች የ COVID-19 ክትባትን ማግኘት ይችላሉ። እድሜያቸው 50 አመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ እና በአንድ ቤት ውስጥ በብዙ ትውልድ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የተወሰኑ ቅድመ-ሁኔታዎችን እስካሟሉ ድረስ ክትባቱን ለማግኘት ተገቢነት አላቸው። ባለው የክትባት አቅርቦት እጥረት ምክኒያት፣ ሁሉም ሰው በፍጥነት ክትባቱን ማግኘት አይችልም። በኪንግ ካውንቲ ያሉ አቅራቢዎች ተጨማሪ ክትባቶችን እያገኙ እና ይበልጥ ክትባቶች እየተመረቱ በሄዱ ቁጥር የክትባቱ ተገኚነት እየጨመረ ይሄዳል።


ክትባቶች አሁን ላይ የት የት ነው የሚገኙት?

 • የረጅም ጊዜ የእንክብካቤ ማእከላት፣ የነርሲንግ ቤቶች ነዋሪዎች፣ የተረጂ ነዋሪዎች እና ሌሎች የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ማእከላት፣ ከፋርማሲዎች ጋር ብሄራዊ ትብብር በመፍጠር ክትባቱን ያሉበት ቦታ ላይ ሆነው እያገኙ ነው።

 • የጤና ተቋማት ስርአቶች፣ ሃኪሞችን፣ ሆስፒታሎችን፣ እና የማህበረስብ ክሊኒኮችን ጨምሮ በኪንግ ካውንቲ ያሉ በእድሜ የገፉ አዋቂዎች ክትባታቸውን የሚያግኙበት መንገድ ነው።

 • ተንቀሳቃሽ የክትባት ቡድኖች፣ በማህበረስብ ጤና እና አካባቢያዊ የእሳት አደጋ ቡድኖች በማስትባበር፣ ከፍተኛ አደጋ ላይ ያሉ በእድሜ የገፉ አዋቂዎችን፣ በአዋቂ ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩትን ጨምሮ፣ እየከተቡ ይገኛሉ።

 • ከፍተኛ መጠን ያለው የክትባት ጣቢያዎች በሕዝብ ጤና አስተባባሪነት በደቡብ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የሆስፒታሎች እና የሞት መጠን ከ COVID-19 ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የክትትል ጣቢያዎች ፣ ራሳቸውን ችለው መኖር የማይችሉ ግለሰቦችን እና ተንከባካቢዎቻቸውን ጨምሮ።

በቅርብ ጊዜ

ፋርማሲዎች፡ ልክ በአካባቢያችሁ ፋርማሲ እንደምታገኙት የጉንፋን ክትባት፣ ትልልቅ ፋርማሲዎች - የምግብ መሸጫ መደብሮችን ጨምሮ - የ COVID-19 ክትባትን ለመስጠት ቀጠሮ መያዝ ይጀምራሉ።

በየቦታው የሚዘጋጁ ክሊኒኮች፡ ልክ ክትባቶች በሚገኙበት ጊዜ ለማዳረስ እንደ መመገቢያ ቦታዎች፣ የአዛውንቶች መኖሪያዎች እና እምነትን መሰረት ባደረጉ ድርጅቶች ላይ እነዚህን አይነት ክሊኒኮች ለመክፈት እየታቀደ ነው።

የቤት ውስጥ ክትባት ከቤት ውጪ መንቀሳቀስ ለማይችሉ በእድሜ ለገፉ አዋቂዎች ለመስጠት አንድ አማራጭ ነው፣ ፈቃድ የተሰጣቸው የጤና እርዳታ ሰጪዎች ሆነው የቤት ውስጥ ጉብኝት የሚያደርጉ ይህንን ክትባት መስጠት ይችላሉ።